Internationale programma’s

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van internationale programma’s van Initiatives of Change. Een volledige overzicht staat op de internationale site.

Caux Initiatives for Business / Trust and Integrity in the Global Economy

Caux Initiatives for Business (CIB) is een netwerk van ondernemers, jonge professionals en mensen uit het bedrijfsleven die niet alleen willen praten over normen en waarden, maar ook op zoek zijn hoe deze toe te passen in hun persoonlijk en professionele leven. Caux Initiatives of Business heeft programma’s in Azië en werkt in Europa samen met het initiatief Trust and Integrity in the Global Economy (TIGE). TIGE is ontstaan als een programma van Initiatives of Change om de internationale economische en bankencrisis van 2007-2008 te adresseren.

Voor meer informatie: CIB  en  TIGE

Creators of Peace

Creators of Peace (CoP) is een wereldwijd netwerk gericht op de rol van de vrouw bij het tot stand komen van vrede. Door het creëren van een veilige ruimte om ervaringen te delen, Peace Circle’s, willen de initiatiefnemers een katalysator zijn van verandering binnen en tussen gemeenschappen.

Kijk hier voor meer informatie.

Bekijk hier een film over het werk en de ervaringen van Creators of Peace.  

Foundations for Freedom

Foundations for Freedom (F4F) werkt aan een rechtvaardige, democratische en vrije maatschappij in de landen in Oost-Europa. Het programma richt zich op het vergroten van de sociale betrokkenheid van jongeren, de rol van eerlijkheid en persoonlijke verantwoordelijkheid bij maatschappelijke verandering en ethisch leiderschap. Foundations for Freedom is actief in Oekraïne, Letland, Moldavië, Rusland, Roemenië en Servië.

Kijk hier voor meer informatie.

International Farmers Dialogue

Sinds de jaren negentig komen boeren van over de hele wereld bij elkaar voor een duurzame en verantwoordelijke voedselvoorziening. Boeren van de Farmers Dialogue voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor voedselvoorziening, maar zien ook een rol voor zichzelf weggelegd als het gaat om milieubescherming en armoedebestrijding. Zij willen een partner zijn voor beleidsmakers en zo meewerken aan een duurzame toekomst van de landbouw.

Kijk hier voor meer informatie. 

Hope in the Cities

Hope in the Cities is ontstaan in het van oorsprong etnisch verdeelde Richmond in de Verenigde Staten en werkt aan het versterken van gemeenschappen door het tegengaan van segregatie op basis van afkomst, en van economische marginalisatie en sociale uitsluiting. Hope in the Cities richt zich daarbij op eerlijke dialoog, persoonlijke verantwoordelijkheid en het erkennen van fouten uit het verleden om zo de vicieuze cirkel van schuld en woede te doorbreken.

Kijk hier voor meer informatie.

International Communications Forum

Het Internationale Communications Forum (ICF) is een netwerk van mensen van over de hele wereld die werkzaam zijn in de mediawereld en geloven in de verantwoordelijkheid van hun beroepsgroep bij maatschappelijke verandering. Zij willen via hun werk een rol spelen voor een minder corrupte, democratischer en barmhartiger wereld. ICF richt haar aandacht niet op mediaorganisaties, maar op de individuen werkzaam bij die organisaties.

Kijk hier voor meer informatie.

Caux Round Table

De Caux Round Table is een netwerk van zakenmensen en sleutelfiguren uit het bedrijfsleven die streven naar een ‘moreel kapitalisme’. Het netwerk gelooft dat moreel kapitalisme samen met verantwoord bestuur de basis vormen voor een vrije, eerlijke en welvarende internationale gemeenschap. CRT stimuleert en helpt bedrijven de Caux Round Table Principles voor verantwoord ondernemen toe te passen bij hun onderneming.

Kijk hier voor meer informatie.