donderdag, december 21, 2017

Het internationale conferentiecentrum Asia Plateau in het bergdop Panchgani in India bestaat in januari 50 jaar. Johannes de Pous was bij de voorbereidingen in de jaren '60 en blikt terug op het ontstaan van het conferentiecentrum en de Nederlandse betrokkenheid.

Het is een van de merkwaardigste opdrachten die ik in mijn leven heb gekregen: het begeleiden van een vleugel van New Delhi naar het bergdorp Panchgani, 300 km ten noordoosten van Bombay (nu Mumbai). Ik was als 20- jarige in 1967 naar India gegaan om een tijdje in New Delhi te werken in het kader van Morele Herbewapening (destijds de naam van Initiatives of Change).

Meer jonge mensen uit Europa deden dat toen. Dat was het gevolg van het bezoek van de muzikale revue India Arise, kort daarvoor aan Nederland. India Arise was gecreëerd door Indiase jongeren die door Morele Herbewapening geraakt waren en een boodschap van hoop wilden uitdragen. 

Op 20 januari 1968 zou het eerste gebouw van het conferentiecomplex Asia Plateau geopend worden en daar was een vleugel voor nodig die zich in New Delhi bevond.  Ik werd gevraagd ervoor te zorgen dat het transport per trein goed zou verlopen en dat de vleugel telkens in  de juiste volgende trein terecht kwam. Ik kan me nog herinneren dat ik me zeer bewust was van mijn belangrijke opdracht en dat ik me flink wat zorgen maakte of alles wel goed zou gaan.

Alles ging goed. De vleugel arriveerde op tijd voor de officiële opening van het internationale conferentiecentrum Asia Plateau in het bergdop Panchgani. Dat is komende  januari  50 jaar geleden. Dit  jubileum wordt gevierd  met een conferentie aldaar van 17-21 januari met als thema: Celebrating diffference, Melting divisons.

Jeugdkampen

Een korte blik op de ontstaansgeschiedenis: In 1963 organiseerde Rajmohan Gandhi, de leider van Morele Herbewapening in India, een Mars op wielen dwars door India, analoog aan de beroemde zoutmars van zijn grootvader Mahatma Gandhi waarmee hij de Engelsen dwong te stoppen met belasting heffen op de zoutwinning (‘zout is van iedereen’). Het geweldloos protest toen was een keerpunt in de strijd voor onafhankelijkheid.

Rajmohan Gandhi kwam met enkele vrienden op het idee van een mars om aandacht te vestigen op de noodzaak van een ander soort strijd, namelijk die voor een ‘sterk, eensgezind en corruptievrij’ India. De ‘mars op wielen’ was 6000 km lang, van het zuiden van India tot aan New Delhi. De respons was overweldigend, vooral onder jongeren.

De mars werd gevolgd door een tiental jeugdkampen overal in het land, waaronder in 1964 een in Panchgani. Inwoners van Panchgani zeiden tegen Gandhi: ‘U kunt niet zo maar weggaan’. Waarop Gandhi antwoordde: ‘Als u ons land geeft, geven wij u een centrum.’ Vier jaar later was het centrum een feit.

Bazaar

In de jaren zestig van de vorige eeuw stond India, net zoals vele andere landen, in de rijke landen sterk in de belangstelling en iedereen wilde graag iets doen aan de armoede in de wereld. Ook mensen die betrokken waren bij Morele  Herbewapening kwamen in actie en overal in het land werden acties en bijeenkomsten georganiseerd om geld bijeen te brengen.

Een inwoonster van Den Haag initieerde een bazaar in een druk winkelcentrum en bracht daarmee negenduizend gulden bijeen. In de radio- en tv-uitzendingen die Morele Herbewapening in die jaren verzorgd, werd er ruim aandacht aan geschonken. 

In  1969 werd in Panchgani een tweede  gebouw geopend. De opening werd verricht door de Nederlandse voorvrouw van Morele Herbewapening Charlotte  van Beuningen uit Wassenaar. Door de jaren heen is de band met Asia Plateau gebleven.

Afwaswater

Namens het IofC team in Nederland zal Willem Jansen, programma coördinator,  bij het jubileum aanwezig zijn. Na het jubileum is er aansluitend een overleg met vertegenwoordigers van IofC teams uit de hele wereld, samen met de International Council, het bestuur van IofC Internationaal. Deze bespreking is speciaal voor mensen die willen meedenken over de toekomst van IofC.

Het conferentie- en traininsgcentrum  Asia Plateau ligt 1300 meter boven de zeespiegel en kan ruim 300 gasten onderbrengen. Het heeft zich sinds 1968 ontwikkeld tot een goed geoutilleerd conferentieoord. Aanvankelijk moest de afwas gedaan worden met water dat in grote pannen gekookt moest worden. Nu omvat het twee grote gebouwen voor overnachtingen en een groot gebouw met o.a. een moderne keuken, een eetzaal en een theater.

Door het planten van bomen en ander groen is er een oase van groen gecreëerd op een plek die eerst helemaal kaal was. Behalve tijdens de maanden van de moesson wanneer het te nat is, zijn er trainingen, workshops en conferenties van een of meer dagen. Overigens wordt het water van de moesson opgevangen om de rest van het jaar tot schoon drinkwater te dienen.

(tekst gaat verder onder afbeelding)

Asia Plateau

Training

De doelgroepen zijn zeer gevarieerd: officieren van de krijgsmacht, studenten, boeren  (er is een biologisch boerenbedrijf op het terrein), zakenmensen en ambtenaren om er enkele te noemen. Doel is de deelnemers uit te rusten met de ideeën en handvatten die nodig zijn om van India een mooi, schoon en verenigd land te maken.

Het centrum Asia Plateau heeft sinds zijn begin een belangrijke rol gespeeld in India en Azië, net zoals het andere grote centrum van IofC in Caux, Zwitserland, dat gedaan heeft voor Europa en later voor de wereld. Vanuit Panchganis is bijvoorbeeld in de jaren zeventig de muzikale revue Song of Asia een rondreis begonnen door de wereld met liedjes en verhalen over een betere toekomst voor Azië. Dit was een indirect vervolg op de show India Arise.

Meer recent is het de basis geweest voor het zogenaamde Action for Life programma, een leiderschapstraining van negen maanden voor jongeren. Een aantal van de deelnemers neemt nu verantwoordelijkheid voor het werk van IofC in hun land. Zo heeft een van de leden van het bestuur van de Nederlandse Stichting IofC in 2005 meegedaan aan het programma Action for Life.

Johannes de Pous