zaterdag, september 9, 2017 - 09:30

De effecten van twee oorlogen in het voormalige Nederlands-Indië zijn nog steeds voelbaar. Eerst was er een oorlog met Japan gevolgd door een oorlog voor de Indonesische onafhankelijkheid. Velen van zijn geraakt door het verleden. De Stichting Nederland - Japan - Indonesië heeft als doel om dit verleden te verwerken en herdenken op een manier om te werken naar een toekomst van vrede op basis van samenwerking, begrip en verzoening. Daarom organiseert de stichting jaarlijks een dialoogconferentie waar Nederlanders, Japanners en Indonesiërs - oud en jong - elkaar kunnen ontmoeten en kunnen werken aan vrede door eigen verhalen te delen. 
 

Thema 2017: ‘Verhalen van vrouwen vanuit een Indonesisch perspectief’ 

De 20e dialoogconferentie vindt plaats op zaterdag 9 september 2017 in de Wilhelminakerk te Bussum. Om 9:30 is de ontvangst en om 10:00 begint de conferentie. Het thema dit jaar is Verhalen van vrouwen vanuit een Indonesisch perspectief. Het thema is gericht op de geschiedenis, rol en positie van Indonesische vrouwen in Nederlands-Indië gedurende de bezettingsjaren en de periodes ervoor en erna. Een aantal sprekers zal vanuit het Indonesisch perspectief ingaan op deze geschiedenis. Na de lunch kunt u in gespreksgroepen de voor u relevante of interessante aspecten in kleine kring bespreken. 

Kijk voor meer informatie over het programma en registratie naar de uitnodiging van Stichting Dialoog Nederland - Japan - Indonesië

Gastsprekers zijn:

Gastspekers NJI 2017