dinsdag, januari 23, 2018

Asia Plateau 50 jaarHet Indiase conferentiecentrum Asia Plateau bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd! Willem Jansen is namens het Nederlandse team aanwezig en doet tussentijds verslag.

De naam januari komt van Janus, de persoon met twee gezichten. Eén deel van het gezicht kijkt naar wat was, het andere kijkt vooruit. Tijdens de conferentie in Panchgani, Mhaharashtra, van 17 – 21 januari jl., blikten ruim 300 mensen vanuit 40 landen terug op 50 jaar Asia Plateau. Ook dachten zij concreet na over de toekomst. En met veel vertrouwen! Al met al een emotionele mijlpaal van de parel van IofC in India. Voor veel IofC-ers van het eerste uur was het een emotioneel weerzien van mensen in deze sprookjesachtige oase met blijkbaar veel intensieve herinneringen. Nog niet eerder heb ik op een conferentie zoveel tranen zien vloeien. En dat in tijden van waterschaarste, zoals onze gastheer Ravindra Rao grapte.
 

Alles is mogelijk

Tijdens de opening van de conferentie blikte de Britse oud-legerofficier David Young (96) terug op het allereerste begin van Asia Plateau. Hij vertelde hoe de eerste grond werd aangekocht, hoe de eerste gebouwen werden gebouwd en de eerste bomen werden geplant. Hij deelde ook zijn visie over hoe Asia Plateau in de toekomst een rol kan spelen ten aanzien van China en Myanmar èn hoe hij droomt over een Pakistaanse-Indiaas vredesinitiatief op deze grond!

Aan het eind van de conferentie zagen we een wereldkaart met India en China in het centrum en een beetje Australië. De VS en Europa zijn bijna van de kaart gevallen. Een kaart met het IofC centrum in Panchgani als middelpunt. De penningmeester liet daarna een foto zien van Asia Plateau met het masterplan zoals de Australische architect Gordon Brown dat meer dan 50 jaar geleden voor zich zag. Voor de een na laatste fase van het plan, met ruimte voor nog eens 200 bedden, kan terplekke worden gedoneerd! Waar we ons in Europa soms wel eens afvragen  hoe het verder moet met IofC, lijkt hier the sky the limit. In inderdaad: de agenda die bij de receptie hangt, is voor 2018 al overboekt.
 

Een menselijke samenleving

De behoefte waaraan Asia Plateau probeert te voldoen is enorm. Zoveel vragen, zoveel zorgen. Tijdens één van de sessies in de imposante conferentie zaal – met geluid en licht dat indertijd geschonken was door Frits  Philips – zette de bekende Indiase journaliste Neerja Chowdhury de huidige stand van zaken in de mondiale en Indiase samenleving uiteen. Naast de ecologische en politieke onderwerpen sprak zij vooral over een demografisch doemscenario: een hele generatie die opgroeit zonder perspectief op werk en waardigheid. Zij pleitte voor een humane samenleving waarbij de waarden zoals IofC die voorstaat zeer actueel zijn.

Willem Jansen met Rajmohan Gandhi tijdens viering 50 jaar Asia PlateauRajmohan Gandhi - inderdaad, de kleinzoon van - borduurde voort op dit thema van de menselijke maat. Zijn bijdrage werd door de Indiase Siddharth ingeleid met de woorden: hij behoeft geen introductie, waarop Rajmohan in lachen uitbarstte. Hij vertelde hoe hij onlangs ergens in Europa werd voorgesteld: ‘Hoe minder er over hem wordt gezegd, hoe beter.’ Van het lachen bijgekomen, benadrukte hij de kracht van muziek in tijden dat techniek de menselijke maat dreigt te ondermijnen. Toen hij vertelde over kinderen die, op moment van spreken, naamloos sterven, terwijl wij genieten van het heerlijke eten,  van het groen om ons heen en warm stromend water, brak hij. En dat terwijl zijn echtgenote hem nog zo had gewaarschuwd: denk er om niet emotioneel te worden.
 

Oplaadpunt

Asia Plateau 50 jaarAls ik één thema zou moeten noemen dat als rode draad door deze vijf dagen liep, dan is het stille tijd in al haar varianten. Terugkijkend op programma’s en activiteiten in de laatste 50 jaar brachten sprekers steeds de stilte en de reflectie als stuwende kracht naar voren. De journaliste sprak van een innerlijke mentor, de leden van het naburige IofC ecologische landbouwproject Grampari spraken van ‘stil luisteren’, jongeren van ‘Initiative of Change for Life’ van ‘verbinden met jezelf’, een regionale politicus en een zakenman van het bedrijf Tata spraken respectievelijk over de ‘innerlijke stem’ en ‘de kracht van stilte’. En zo meer.

Ook de voormalige IofC voorzitter Omnia Marzouk deelde haar dagelijkse zoektocht naar stilte. In een van de Stille Tijd openingssessies om 7 uur ’s ochtends vertelde zij hoe de beroemde Soefi-dichter Rumi haar inspireert: ‘Give us the inner listening that is the way in itself and the oldest thirst there is’. Voor haar is stilte een godsgeschenk, een dagelijks oplaadpunt, een machinekamer. Een cadeautje dat je zomaar onverwachts kan krijgen, meestal wanneer je er niet speciaal voor gaat zitten.

Asia Plateau 50 jaarVanuit dat oplaadpunt komt het voor velen, vanuit alle mogelijke achtergronden, religies en culturen tot actie. Alleen zo wist Omnia haar professionele werk als kinderarts en IofC-voorzitter te overzien. Zo overwinnen de aanwezige imam Ashafa en de pastor James steeds weer hun grote onderlinge verschillen, en verdienen ze zelfs een VN-onderscheiding. Zo kunnen de vrouwen van het Grampari Farmers Dialogue project elke dag opnieuw aan de slag nadat ze leren reflecteren op hun leven. Met deze ‘dynamiek van de stilte’ als unique sellingpoint volgens de industrieel van Tata-steel kan een nieuwe IofC-generatie aan ’t werk. In de conferentie die volgt, Agni Path,( ‘Vuur-pad’, van 23-27 januari) zal het daarover gaan: over de actie (storm?) na de stilte.

Willem Jansen   
 

Asia Plateau 50 jaar