maandag, december 7, 2020

Het verhaal van een doorzetter

Orthopedische zorg brengen naar afgelegen gebieden in Colombia.

Decennia hebben de Colombianen geleden onder geweld/terreur van verschillende gewapende groepen. Het land heeft dientengevolge een enorme landmijndichtheid. Voor een groot aantal slachtoffers daarvan is er geen orthopedische zorg in hun nabije omgeving aanwezig. Hoe komt een jonge Nederlandse vrouw ertoe om zich dit aan te trekken en er een oplossing voor te bedenken? Dit is het verhaal van Merel Rumping, oprichtster van Care Within Reach, een sociale onderneming die orthopedische zorgcentra ontwikkelt, waar professionele zorg wordt geleverd in afgelegen gebieden, door middel van een eenvoudig schaalbaar model.

Een toost op de eerste kliniek. Links achter Merel Rumping, naast haar directeur Edilberto Viguez, rechts voor accountant Jeimmy Restrepo en naast haar adviseur Carlos Zuñiga met 12 jaar ervaring in de orthopedische sector.

Bij de foto: een toost op de eerste kliniek. Links achter Merel Rumping, naast haar directeur Edilberto Viguez, rechts voor accountant Jeimmy Restrepo en naast haar adviseur Carlos Zuñiga met 12 jaar ervaring in de orthopedische sector. 

Keuze voor sociaal ondernemerschap

In 2004 vertrok Merel als 20-jarige naar Colombia om in sloppenwijken vrijwilligerswerk te doen. Ze werkte er met straatkinderen en voormalig kindsoldaten om met hen een theaterstuk in elkaar te zetten. Het was een harde wereld van drugs en prostitutie. Maar dat verhinderde niet dat ze verliefd werd op het land met zijn warme verwelkomende bevolking, zon, vrolijkheid en optimisme ondanks alle problemen. Jaren later kwam ze er terug om bij een microkredietbank te werken en ontdekte ze de potentie van sociaal ondernemerschap. Tegelijkertijd stevende ze, met haar studie politicologie in Frankrijk en een baan bij de Nederlandse ambassade in Marokko, af op een diplomatieke carrière. Ze stond voor een belangrijke keuze in haar leven. Het werd sociaal ondernemerschap.  

Ze werd daarin gesterkt door conferenties in Caux met het thema Vertrouwen en Integriteit in de Wereldeconomie (TIGE – Trust and Intergrity in the Global Economy), waaraan ze tussen 2010 en 2017 jaarlijks deelnam. Via deze conferenties kwam ze in contact met iemand die inspirerend vertelde over betaalbare protheses voor de allerarmsten. Dat bracht de bal aan het rollen, zegt ze. Alles kwam samen: haar liefde voor Colombia, haar bezorgdheid over het gebrek aan orthopedische zorg in afgelegen gebieden, haar overtuiging voor sociaal ondernemerschap. Toen wist ze het zeker. Ze ging een sociale onderneming opzetten, die tot doel heeft de toegang tot betaalbare orthopedische zorg te vergroten, te beginnen in Colombia. 

Ze vond in Digna Hintzen-Philips iemand die net zo hield van Colombia als zij en erg enthousiast was over haar plannen. En die haar maar al te graag introduceerde bij haar vriendin Helena von Arnim van IofC in Colombia. Toen ze in 2015 met een groep studenten van de TU Delft onderzoek deed naar de orthopedische markt in Colombia, werden zij hartelijk door haar ontvangen en rondgeleid.

Investeerders gevonden

In 2016 vond ze Google bereid 1.000.000 US dollar te schenken aan de ontwikkeling van een medisch apparaat waarmee prothesekokers op maat gemaakt kunnen worden. Ze legt uit dat de voet en de buis van een prothese in een fabriek gemaakt worden, maar dat de koker handwerk is. De koker moet precies op de stomp van de patiënt aansluiten zodat de prothese comfortabel aanvoelt. In Colombia is het apparaat vervolgens aan prothesemakers gedemonstreerd; de interesse was groot. Ingenieurs van de University of Strathclyde (VK) zijn het product momenteel markt klaar aan het maken. Merel richtte zich vervolgens op het brengen van zorg naar mensen in afgelegen gebieden.

Dit is dan ook het verhaal van een doorzetter. Zo haalde Merel kapitaal op bij het ‘social impact fonds’ Buxeros, een samenwerking tussen het Dutch Good Growth Fund (DGGF) en een aantal particuliere investeerders. Zij geloven in de combinatie van sociaal en financieel rendement en investeerden begin dit jaar in de onderneming van Merel. Met behulp van deze investering is onlangs de eerste kliniek in Tunja geopend.* Het wachten is nu op de certificering van de overheid, een bureaucratisch proces. Edilberto Virguez leidt de kliniek. Hij komt uit een van de sloppenwijken en is prothesemaker van beroep. Hij is zo overtuigd van de potentie en het belang van de onderneming, dat hij een aanbod van de grootste orthopedisch kliniek in Colombia heeft afgewezen.

Eerste kliniek in Tunja

Op mijn opmerking dat de Colombiaanse overheid wel heel dankbaar zal zijn dat haar onderneming zorg naar afgelegen gebieden brengt, antwoordt ze dat de orthopedische markt geprivatiseerd is, en dat dit dus als taak van het bedrijfsleven wordt gezien. De overheid heeft recentelijk wel een nieuwe wet aangenomen, waarin staat dat patiënten in de eigen regio geholpen moeten worden. Dit sluit naadloos aan bij het doel van de onderneming, namelijk zorg decentraliseren.

 Directeur Edilberto Virguez voor de kliniek in Tunja. Directeur Edilberto Virguez (op de foto hiernaast voor de kliniek in Tunja) en zijn team zullen naar verwachting de komende vijf jaar zorg leveren aan 7700 mensen. Het plan is in 2021 nog twee klinieken in Colombia te openen. Hoewel de meeste mensen in Colombia toegang tot zorg via hun zorgverzekering hebben, valt een aantal mensen buiten de boot. Profort is de merknaam die ze gekozen hebben, een samentrekking van professional orthopedics. Profort is een sociale onderneming. Daarom gaat 10% van de winst naar mensen die weinig tot geen toegang tot zorg hebben.

Dankbaar is Merel voor de sterke groei van ‘impact investeren’ wereldwijd. ‘Waar voorheen het behalen van financieel rendement het voornaamste doel was van investeren, is tegenwoordig het creëren van maatschappelijke impact net zo belangrijk.’ Op lange termijn is Care Within Reach voornemens in verschillende opkomende economieën orthopedische klinieken te ontwikkelen. Maar eerst gaan ze de eerste kliniek tot een succes maken. Ze is ervan overtuigd dat dit gaat lukken.

Hennie de Pous-de Jonge

*Op de website van Care Within Reach is de kliniek in Tunja te bekijken. Ook zie je daar hoe je kunt helpen.