For a new world - Een nieuwe website

Ter gelegenheid van honderd jaar Initiatives of Change

De geschiedenis van Initiatives of Change (IofC) en haar voorgangers, Oxfordgroep en Morele Herbewapening, gaat meer dan honderd jaar terug.

Altijd is het doel geweest te werken aan een vertrouwensbasis, tussen mensen en groepen die van elkaar verdeeld waren, of het nu was vanwege ras, sociale afkomst, geloofs- of politieke overtuiging. Vanuit het idee dat iedereen nodig is als we streven naar een vreedzame, eerlijke en duurzame wereld. 

De Zweedse stichting For a new world heeft het initiatief genomen om die lange internationale geschiedenis in kaart te brengen. Daartoe is onlangs de website For a new world gelanceerd. Het doel is om één centrale plek  te hebben waar alles over die honderd jaar te vinden is. Het gaat om persoonlijke verhalen, films, muziek, geluidsopnames, foto’s, tijdschriften en andere publicaties, allemaal op een centrale plek en voor iedereen toegankelijk.

De site is het resultaat van meer dan 12.000 uur aan werk, voor het merendeel gedaan door vrijwilligers van over de hele wereld, met 11 talen waaronder Chinees, Arabisch, Russisch, Portugees, Spaans, Duits, Frans en Nederlands. Hier zijn te vinden, tot nu toe:

  • 293 speelfilms, documentaires en clips
  • 350 biografieën
  • 2258 publicaties
  • Meer dan 1000 zwart-witte foto’s uit het archief van Caux.
  • Duizenden geluidsopnames van bijeenkomsten in Caux sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw, plus een grote verzameling liedjes

De website www.foranewworld.info/nl is een levende bibliotheek van de beweging, en van de organisaties en bewegingen die er uit zijn voortgekomen. Het bevat links naar belangrijke openbare archieven waar de fysieke documenten zich bevinden.

De site is een bron voor historici en onderzoekers en een schatkist voor geïnteresseerden. Maar bovenal hopen we dat het een inspiratie en bemoediging zal zijn voor volgende generaties.

Johannes de Pous

At the stream of life - Lennart Segerstråle Finland 1959 Mountain House Caux.jpgHet schilderij At the stream of life - Lennart Segerstråle Finland 1959 bevindt zich in de eetzaal van het internationale conferentiecentrum van IofC, Mountain House in Caux.jpg