donderdag, januari 24, 2019

Van 14 tot 18 januari 2019 kwam een groep van 15 IofC-trainers, denkers en ‘practitioners’ samen in Londen. Zij waren daar op uitnodiging van de International Council van IofC om handen en voeten te geven aan een gezamenlijk internationaal programma. De super diverse groep bestond uit vrouwen en mannen vanuit Afrika (Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië), Australië (Melbourne), Europa (Engeland, Oekraïne, Roemenië, Zweden, Nederland) en Noord-Amerika (Richmond). Een deelnemer uit Syrië was vijf dagen lang aanwezig via Skype. Er was een stoel voor haar gereserveerd waarop een mobiele telefoon stond geïnstalleerd zodat zij er constant, en bewonderingswaardig geduldig, bij aanwezig kon zijn. Vanwege visa problemen misten de deelnemers uit Kenia en Vietnam.
 

Vlaggenschip

Foto van de deelnemers tijdens de bijeenkomst in London | Foto: Matthew FreemanHet doel van deze week was de ontwikkeling van een ‘Signature Programme’, een soort vlaggenschip zeg maar, van IofC in drie pilot landen: Canada, Kenia en Zweden. En dat onder de titel ‘Vertrouwen bouwen in een verdeelde wereld’. De trainers bogen zich over de inhoud, proces en organisatie van een algemeen curriculum van een dergelijk programma. Dit is geen gemakkelijke opgave door drie verschillende contexten in Afrika (Kenia), Noord-Amerika (Canada) en Zweden (Stockholm). Verdeeldheid, segregatie en polarisatie in de verschillende wereldsteden vormde de achtergrond van deze Londense exercitie.

De Community Trustbuilding Fellowship (CTF) training in Richmond (Virginia, USA) en de Heart of Effective Leadership (HEL) in Panchgani (Asia Plateau, India) waren mogelijke voorbeelden van het te ontwikkelen Train-de-Trainers-programma voor IofC Canada, Kenia en Zweden. Het CTF programma is voortgekomen uit het decennia lang lopende programma ‘Hope in de Cities’ in Richmond. De spanningen tussen zwarte en witte Amerikanen in met name Richmond staan daarbij centraal. In Asia Plateau bereikte IofC-India deelnemers voor de HEL-training uit onderwijs, de overheid en het zakenleven tegen de achtergrond van een samenleving vol kasten, rangen en standen.
 

Ondertussen in Londen en Nairobi

Vertrouwen bouwen in de verdeelde wereld(stad) is nogal actueel. In deze week was er een aanslag van Al-Shabaab in Nairobi. Opnieuw staan daarmee de christen-moslim relaties in deze stad met groepen islamitische Somaliërs op scherp. We hadden een gesprek over de verdeelde Britse hoofdstad in het centrum van IofC, Greencoat Place, op een steenworp afstand van het parlement. Midden in deze week stemden de MPs over de randvoorwaarden van Brexit. De avond voor de stemming liepen we tussen de voor- en tegenstanders door en de Bobbies die tussen de groepen in gepost stonden. We liepen in een tot op het bot verdeelde hoofdstad van een ontredderd land op zoek naar een iemand die het overzicht zou kunnen bewaren.

De dag na het historisch grootste verlies in stemmen in het Parlement tegen de Brexit-deal, was de verwarring compleet. Wie je er ook naar vroeg, binnen en buiten IofC, niemand wist de nieuwe situatie enigszins te duiden. Oudere IofC-ers spraken over ‘shamblinesh’, alles aan (brok)stukken. Jongeren buiten IofC toonden eeuwige spijt dat zij destijds niet tegen de Brexit hadden gestemd. De media kopten: ‘The mother of all messes’ en woorden van gelijke strekking.
 

St. Martin in the Field

St. Martins in the Field kerk in London | St. Martin in the Field is een kerk op Travalgar Square, hartje Londen (zie foto rechts). Ik kende de naam nog als begrip uit mijn Engelse grammatica boek van de middelbare school, vooral vanwege het beroemde orkest en de bijzondere dak- en thuislozen projecten. Op een woensdagavond liep ik binnen en viel midden in een dienst met eucharistie met als thema ‘Bread for the World’. In het slotgebed sprak de voorganger over de hopeloos verdeelde stad. Na de dienst was iedereen uitgenodigd voor soep, brood en een gesprek.

Zo belandde ik in een diverse gespreksgroep en hoorde ik jongere en oudere Britten en mensen van buiten zoals ik zelf, over ‘troubled hearts’ spreken. Onrustige harten in hun persoonlijke leven en hun leven in een land dat op zoek is naar eenheid in politieke en sociaal-economische verdeeldheid. ‘We have lost the way’, verzuchtte een jonge arts. ‘We hopen op een nieuw referendum’, zegt ze ‘en dan zijn we als jongeren van de partij!’ De voorganger van zoeven in de betrekkelijk eenvoudige kapel leidde de discussie in goede banen. Hijzelf kende IofC-Australië erg goed en noemde de namen van mensen met wie hij nauw had samengewerkt op een van de eilanden in de Stille Zuidzee. Met de nodige Engelse humor relativeerde hij zo het feit dat het gepolariseerde Londen even in het middelpunt van de wereldbelangstelling staat.
 

Terug naar Panchgani

De uitkomsten van deze Londense bijeenkomst over een IofC-vlaggenschip programma ‘Building trust over the world’s divides’, zal in Panchgani, India verder worden uitgewerkt van 25 januari tot 3 februari. Vanuit een stukje hemel-op-aarde, Asia Plateau, hoop ik verslag te mogen doen over de Indiase aanpak van verdeeldheid in de stad: Heart of Effective Leadership, HEL. Want zoals Rajmohan Ghandi mij alvast toelachte: ‘Brexit is hier ‘no deal’, we hebben hier in India zo onze eigen uitdagingen’.

 

Willem Jansen