donderdag, maart 23, 2017 - 18:00

Drieluik van films over conflict en vredesopbouw in Sub-Sahara Afrika.

Kom je ook? Schrijf je in via het online Engelstalige formulier.

(link is external)

In maart 2017 zijn de parlementsverkiezingen in ons land. In de campagnetijd zijn vragen rondom extremisme en etniciteit onontkoombaar, zo laten de krantenkoppen en nieuws items momenteel zien. Daarnaast spelen sociale media een steeds grotere rol.

In de filmreeks die Initiatives of Change Nederland organiseert, gaan we op zoek naar mogelijke antwoorden op deze vragen. In Afrikaanse landen is er veel ervaring met interetnische en interreligieuze uitdagingen. Wat kunnen we van deze ervaringen leren? Hoe bouwen Afrikaanse religieuze leiders bruggen van vertrouwen in tijden van onrust? En welke positieve rol kunnen sociale media spelen voor de gewone burger op straat? In drie avonden staan we stil bij geleerde lessen uit Kenya en Nigeria..

De avonden vinden plaats in het centrum van IofC op de Amaliastraat 10 (Den Haag) en de voertaal van de 3 avonden is Engels.
 

Film 'An African Answer' 

An African answerAn African Answer vertelt het verhaal van dominee James Wuye en imam Muhammad Ashafa uit Nigeria, die na het verkiezingsgeweld in december 2007 in Kenia worden uitgenodigd om op hun beproefde manier verzoening tussen twee etnische groepen te bewerkstelligen in West-Kenia, de Kikuyus en Kalenjins.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
18.00 – 18.30 Een Afrikaanse maaltijd/ eigen maaltijd en korte introductie van de film
18.30 - 19.15 Film 'An African Answer'
19:15 – 19.30 Reflectie op de film
19.30 - 20.00 Geleerde lessen en afsluiting
 

Kosten en registratie

Je kunt je registreren voor dit evenement via het online formulier (in het Engels). In dit formulier kun je aangeven of je zelf je maaltijd meeneemt of dat je graag een Afrikaanse maaltijd (halal and vegetarisch) via ons bestelt voor €5. Donaties bovenop dit bedrag aan Initiatives of Change om deze avond mogelijk te maken worden met veel dankbaarheid ontvangen. 
 

Filmreeks over conflict en vredesopbouw

De film 'An African Answer' (IofC Kenia) is de eerste in een serie van drie Engelstalige avonden over conflict en vredesopbouw in Sub-Sahara Afrika. De andere twee filmavonden zijn:

23 februari| 'The Imam and The Pastor' (IofC Nigeria)
Deze bekroonde documentaire verhaalt hoe een islamitische en een christelijke voorman uit Kaduna, Nigeria, besluiten de strijdbijl te begraven en samen voor vrede en verzoening te werken. Deze film laat zien dat plegers van interreligieus geweld de aanjagers kunnen zijn van vrede. Het is zowel een verhaal over vergeving als ook een praktijkstudie naar volksbewegingen in gebieden waar het gemeenschapsgevoel verdwenen is.
 

20 april | VPRO Tegenlicht ‘Rechten voor allen’
Onrecht bestrijden met een mobiel in plaats van een meestertitel. In een land als Kenia, waar een dure rechtszaak aanspannen voor velen geen optie is, wordt onder de bezielende leiding van opperrechter Willy Mutunga via sms, smartphones en Twitter door het hele land een netwerk gebouwd van apps en juridische vrijwilligers. De voor iedereen betaalbare communicatienetwerken bieden een uitkomst in veel juridische kwesties.