zaterdag, november 28, 2020

Het akkoord van Linggajati

Naar aanleiding van de verschijning van ‘Revolusi, Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld’ door David van Reybrouck bel ik meteen met Joty te Kulve-van Os (foto hiernaast). Ze weet veel over het ontstaan van dit boek, is persoonlijk bevriend met de schrijver en is heel dankbaar dat door hem het akkoord van Linggajati weer onder de aandacht wordt gebracht.

Dat akkoord is haar zeer dierbaar. De besprekingen daarvoor vonden plaats in haar ouderlijk huis in Linggajati, West Java. Het bijzondere ervan was dat daar in 1946 Nederland, onder leiding van toenmalig oud-premier Willem Schermerhorn en Indonesië onder leiding van Soetan Sjahrir, premier onder president Soekarno, op basis van gelijkheid met elkaar onderhandelden. Uit het uiteindelijke akkoord blijkt dat de twee partijen respectvol en zelfs vriendschappelijk met elkaar onderhandeld hebben. Helaas werd het akkoord niet geaccepteerd door het parlement in Nederland. Hetgeen een verschrikkelijke periode van geweld inluidde. Van Reybrouck noemt de onwil van Nederland om dit akkoord uit te voeren schrijnend.

Voor Indonesië blijven deze onderhandelingen zo belangrijk dat ze van het huis in Linggajati waar ze plaatsvonden een museum gemaakt hebben (zie foto hieronder). De broer van Joty ter Kulve, Willem van Os, ontdekte dit. Hij en Joty besloten toen de Vrienden van Linggajati op te richten om dit museum te steunen. Momenteel wordt het museum ook gesteund door de Nederlandse overheid.

museum LinggajatiMijn man en ik hebben het prachtig gelegen en indrukwekkende museum in 2006 bezocht. Het wil in herinnering brengen hoe deze onderhandelingen plaatsvonden in een geest van openheid en respect. Het laat zien dat dialoog mogelijk is tussen mensen van goede wil. Dat mensen met zeer verschillende uitgangspunten – sommigen uit de Indonesische delegatie waren gevangen geweest door de Nederlanders – toch door open naar elkaar te luisteren nader tot elkaar kunnen komen.

Hennie de Pous-de Jonge

Toespraak van Joty ter Kulve-van Os op 7 december 2005 in het centrum van Initiatives of Change in Den Haag:   https://www.iofc.nl/node/181. Thema: Indonesië en Nederland: een uitdagende relatie. Over hoe haar ouderlijk huis in Linggarjati , Indonesië, een museum werd waar de twee culturen elkaar kunnen vinden.

Verslag over de herdenking in Linggajati op 11 november 2006: https://www.iofc.nl/node/388.  Met  600 gasten onder wie de Nederlandse ambassadeur Dr. Nicolas van Dam., de minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië Dr. Hassan Wirajuda, Willen van Os, zijn zuster Joty ter Kulve - van Os en Peter ter Kulve

En hier het Het Linggarjati museum in Joty ter Kulve's geboortehuis op West Java, Indonesië.