woensdag, april 24, 2013
Author: 

Hieronder een persoonlijk verslag van Digna Hintzen die meedeed aan een bezinningsdag over Initiatives of Change en over Nederland:

23 maart 2013: Bibberend van de kou en optornend tegen de ijzige noordenwind vonden wij, twee en twintig ‘betrokkenen’ bij Initiatives of Change (IC), de zijdeur van de Wilhelminakerk in Utrecht. Hier bood een gastvrije, warme ruimte ons de gelegenheid voor een intensief beraad over onze manier van werken in Nederland op zaterdag 23 maart. Hiertoe waren we uitgenodigd door de voorzitter van het bestuur van onze Stichting, Menso Fermin en Maurits van den Wall Bake, algemeen coördinator. In de goede traditie van IC werden we welkom geheten met koffie en appeltaart met slagroom.

Wat raakt je in IC? Wat raakt je In Nederland? Welke bijdrage zouden wij kunnen leveren?

Dit waren de drie vragen die ons waren aangereikt voor deze dag. Voor de eerste vraag verdeelden we ons over drie groepen, zodat ieder wat meer aan het woord kon komen. Voor mij was dit een inspirerend moment. Zelfs de ervaringen van mensen die je meende te kennen, deden je verwonderd staan over de vele wegen die ons naar hetzelfde punt hebben gebracht. Ik citeer een paar bijdragen:

‘Dynamiek vanuit de stilte… vol enthousiasme doe ik hieraan mee.’

‘In Caux is iedereen gelijk. Als je dan terug bent in Nederland merk je dat er hier een andere realiteit is. Daarom ben ik bij dit team in Nederland. Mijn studiegenoten klagen over onrust: stille tijd is daarop het antwoord. De actieve ouderen inspireren me!’

‘Nog vóór ons huwelijk vroeg mijn aanstaande vrouw, die IC al kende, of ik wel eens had gedacht over de zin van mijn leven? Die kennismaking heeft een geestelijke dimensie aan mijn leven toegevoegd, en mij naar de kerk gebracht.’

‘Wat mij treft is de kracht van verontschuldiging, één van de moeilijkste dingen. Maar het kan vérgaande gevolgen hebben,’ (zie IC geschiedenis: Irène Laure, Kevin Rudd, DH. )

‘Van begin af aan werd ik getroffen door de uitdaging om het verband te zien tussen mijn eigen manier van leven en mijn verlangen naar een betere wereld.’

‘De cultuur van openheid. Het samen zoeken naar een oplossing. Je kwetsbaar durven opstellen, sorry zeggen.’

Wat raakt je in Nederland?

Na de lunch met lekkere broodjes konden we in een grote kring losbranden over vraag twee. Zowel het negatieve, (vervlakking, verharding, de macht van het geld, het wantrouwen, de boosheid in mensen, geen ruimte: alles ligt al vast) als het positieve kwam aan bod. Dit laatste: open cultuur, alles is bepreekbaar, de veerkracht van mensen, elke dag veel belangenloze actie, creatieve oplossingen in de crisis, meer bewustwording, Vrijwilligersdag, Oranjefonds. Genoemd werd ook het gebrek aan goede rolmodellen, aan integriteit, en de kloof met mensen die erbuiten staan, ondanks veel goeds wat er gebeurt. Het verlies van geloof, en de uitdaging om iedere kans aan te grijpen om eigen ervaringen te delen.

Wat willen we zien gebeuren vanuit IC?

Een creatieve denker opperde een programma van viermaal de letter i: Integriteit, Idee (oproep naar een nieuwe missie), Inspanning (opdracht) Includeren (het proces). Verrassend veel kwam de behoefte naar voren om meer over de kernwaarden van IC zelf te kunnen praten, om getuigenissen van verandering, met vallen en opstaan, te horen. De woorden verdieping, bezinning en verbinding liepen als een rode draad door veel bijdragen heen. De nieuwe ZiEL- cursus wil daarop een antwoord geven: Zingeving, Ethiek en Leiderschap. Ontmoetingsplekken, op Amaliastraat 10 en elders, waar mensen bij elkaar komen met een passie voor een bepaald onderwerp. Ook werken in kleine groepjes: small is beautiful! Wat is het dat IC bijzonder maakt?

Samenwerken met de kerken, die ook op zoek zijn. Dat was de kracht van de beginjaren van de Oxfordgroep in Nederland. Gastcolleges door ervaringsdeskundigen op HBO opleidingen,(Cultureel Maatschappelijke Vorming) evenals op hoogste klassen middelbare scholen: geef jongeren een moreel kompas om hun weg te zoeken, verteld door mensen met aansprekende ervaringen. ‘Geluk hangt af van de mate waarin je verbonden bent.’ Contact met Vluchtelingenwerk, afgewezen asielzoekers? Gebruik van sociale media om met meer mensen in contact te komen? De bijdragen van de verschillende culturen in ons land zichtbaar maken. Gewaagde bruggen bouwen met mensen die eruit liggen. ‘IC = een plek om te zijn!’

Na een kort conclaaf kwamen onze gastheren met de volgende conclusies: laten we ons richten op onderwijs en scholen, het aanbieden van cursussen en doorgaan met de gespreksavonden op de Amaliastraat. Maar dit is slechts een startschot: laat ieder zijn passie ontdekken en die in zijn dagelijks leven laten terugkeren! En dit is waar U, lezer van dit stuk, in het vizier komt: wat spreekt u aan, waar ‘kickt’ u op? Neem contact op en proef de verbondenheid!