donderdag, januari 17, 2019

Het boek Verborgen veerkracht geschreven door Uyên Lu, is het aangrijpend relaas van haar eigen vlucht naar vrijheid en een strijd voor mensenrechten. Uyên Lu neemt de lezer mee naar het leven onder de communistische dictatuur in Vietnam, haar verschillende pogingen te vluchten, naar het Nederlandse koopvaardijschip dat haar oppikte en naar haar komst, als 16-jarige, in Nederland, waar ze succesvol integreerde. 

Decennia later besluit ze haar ervaringen op te schrijven. Om niet te vergeten, maar ook om de trauma’s die in alle hevigheid terugkwamen te verwerken. Door haar ervaringen is ze als psychosociaal therapeut nu in staat mensen met oorlogstrauma’s te helpen. Ze ontdekte in zichzelf een verborgen veerkracht.

Het boek Verborgen Veerkracht is te bestellen via Initiatives of Change Nederland. Het kost 20 euro exclusief verzendkosten.

Wilt u het boek bestellen? Stuur dan een mail naar info@iofc.nl met uw naam, adres, postcode, plaats en het aantal boeken dat u wilt bestellen. Of vul bijgaand bestelformulier in en mail naar info@iofc.nl

Lees ook het verslag van Irene de Pous over de lezing van Uyên Lu op 29 november 2018: https://www.iofc.nl/vechten-voor-vrijheid