donderdag, april 20, 2017 - 20:00

Kun je vreedzaam met elkaar samenleven als je godsdienstige en culturele identiteit sterk verschilt? Goed samenleven in een multireligieuze stad: wat is daar voor nodig en hoe doe je dat? Die vragen staan op donderdag 20 april centraal op een avond in het gebouw van Initiatives of Change (Amaliastraat 10, Den Haag, 20.00 uur).

Packiam T. SamuelDr. Packiam Samuel uit India is die avond onze gast. Hij is directeur van het Henry Martyn Institute in Hyderabad (India). Kijk voor meer informatie op de website: www.hmiindia.org. Hyderabad is een multireligieuze en -culturele stad. In de afgelopen decennia leidden spanningen tot geweldsuitbarstingen tussen met name hindoes en moslims. Het HMI tracht die spanningen te verminderen en een vreedzame co-existentie te bevorderen tussen mensen die qua godsdienst en culturele achtergrond verschillen. Ondertussen klinkt ook het andere geluid van nationalisten en populisten... Welke initiatieven werden ontplooid? Lukt het tot elkaar te komen of stuit men ook op grenzen?

Willem Jansen, werkzaam bij Initiatives of Change én studentenpredikant zal op het verhaal van dr. Packiam Samuel reageren. Hij ontwikkelt in Den Haag initiatieven om mensen van uiteenlopende achtergrond met elkaar in contact te brengen. Den Haag geldt als de meest gesegregeerde stad in Nederland! En ook in ons land is sprake van polarisatie en populisme. Lukt het bruggen te slaan of loopt men ook tegen grenzen aan?

Onder leiding van gespreksleider ds. Karl van Klaveren (Houtrustkerk, Den Haag) gaan Hyderabad en Den Haag, dr. Packiam Samuel en Willem Jansen de dialoog aan. Wat hebben ze elkaar te vertellen en kunnen zij/wij van elkaar leren? U bent van harte welkom deze avond mee te maken (voertaal Engels).

 

Aanmelden en praktische informatie

U kunt zich aanmelden via telefoonnummer: 06 1104 1992 of een e-mail sturen naar Karl van Klaveren.
Donderdag 20 april, 20.00 uur, Amaliastraat 10, Den Haag (gebouw Initiatives of Change). Toegang gratis (vrijwillige donatie welkom ter bestrijding onkosten).