maandag, september 21, 2020

Buro EU meets YOU: de coronaproof aanpak van de luistertour onder jongeren 

Eind vorig jaar konden we u melden dat we een nieuw project gingen starten, waarin we Haagse jongeren aan het denken zouden zetten over duurzaamheid en de rol van Europa op dit thema door overal door de stad gesprekken met hen aan te knopen. Naast een stimulans om eens meer over duurzaamheid te denken, is ons doel ook oprecht de verschillende perspectieven van jongeren over dit thema in beeld te brengen. Het project wordt dan ook afgesloten met een rondreizende fototentoonstelling en video waarin hun zorgen, twijfels en ambities rond duurzaamheid centraal staan. We ontvingen ook steun van de Europese Unie om dit project te realiseren.

Alles stond klaar om dit voorjaar te starten: we hadden een luistertour gepland langs hogescholen, het ROC Mondriaan, zonnige parken en andere plekken waar jongeren veel komen. Maar helaas kwam alles tot stilstand door de komst van het coronavirus: de jongeren en ook wij zaten thuis. Inmiddels hebben we een nieuwe aanpak ontwikkeld die nu net is gestart, waarin we gesprekken zowel online als offline voeren. Zo zullen we komende periode vijf groepen studenten spreken tijdens gastlessen op hogescholen. Daarnaast zijn offline bijeenkomsten en luistermomenten in de maak in samenwerking met Polka, centrum voor Poolse vrouwen in Segbroek, en Conscious Kitchen en we zijn nog in gesprek met het ROC Mondriaan voor een alternatieve invulling van gesprekken bij hen op locatie.

Op 8 september jl. voerden we, dat wil zeggen ondergetekende (projectleider van Buro EU, IofC Nederland) samen met Anubhav Kandpal (directeur van Conscious Kitchen) het eerste van een reeks online gesprekken met een groep studenten. Het was inspirerend om met jongeren van allerlei nationaliteiten en studieachtergronden, van design tot chemie en engineering, van gedachten te wisselen over de rol van natuur in onze maatschappij en te horen hoe zij aankijken tegen klimaatverandering. We bespraken dilemma’s die de jongeren tegenkwamen in hun wil om iets te doen aan klimaat, zoals dat ze wel biologisch wilden eten maar ook een kleine beurs hebben. En wat dan alternatieven zijn om toch je voetafdruk te verkleinen of op anderen manieren bij te dragen aan duurzaamheid.

We bespraken ook de positie en rol van bedrijven in een transitie naar een duurzame samenleving. Hier ontstond een levendige discussie over. Zo vertelde Mari dat ze van dichtbij een bedrijf heeft leren kennen dat een verzorgingsproduct maakt van duurzame ingrediënten.

Ze was hier in eerste instantie enthousiast over, totdat ze zag dat dit bedrijf ondertussen enorme hoeveelheden afval produceert, zonder enig bewustzijn van de impact van dit afval.

Zo bleek het product een stuk minder duurzaam dan ze had gehoopt. Het zette haar aan het denken over hoe belangrijk het is om de hele keten te verduurzamen in productie. Jari, een andere student, was juist optimistisch over de rol van bedrijven naar een duurzame samenleving: “Het gaat vast nog niet snel genoeg, de transitie naar duurzaam produceren, maar het zijn in ieder geval eerste stappen in de goede richting”. Ilsa, zijn mede-student, zag het weer totaal anders: wat haar betreft ligt het probleem en dus ook de oplossing niet bij bedrijven of hun niveau van verduurzaaming van hun productieproces. De kern van het probleem ligt volgens haar bij de consumptiemaatschappij an sich. En dat we altijd maar weer iets nieuws willen. Sterker nog, ik voel me vaak best tevreden als ik een duurzaam product heb gekocht. Maar had ik echt nog een extra trui nodig?”

We kijken uit naar onze verdere gesprekken met jongeren in Den Haag!

Stefanie Schuddebeurs | Foto: screenshots