maandag, september 15, 2014

 

Wim en Adrie Lindeijer delen hun everaringen met een Japanse schoolklas.

Geweld van nu vindt vaak zijn oorsprong in wonden die in het verleden geslagen zijn. En dat geweld slaat weer nieuwe wonden. Om genezing te bewerkstelligen is er soms geen andere weg dan om terug te gaan naar het verleden. Dat geldt voor individuen, maar ook voor landen.

Wat nog voor veel Nederlanders een open wond is, is hun ervaring tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Japanse concentratie kampen in Indonesië. Hoe de Nederlanders Adrie Lindeijer en haar zoon Wim samen met de Japanse Takamitsu Muraoka de weg van verzoening zijn ingeslagen is een verhaal dat niet in een, twee woorden verteld kan worden. Hun ervaring van haat bevrijd te zijn was zo reëel en zo diepgaand dat die de basis heeft gevormd voor jaarlijkse verzoeningsbijeenkomsten. Die begonnen in 2000 met het doel de dialoog tussen Nederland en Japan te bevorderen. Sinds een aantal jaren is daar Indonesië bij gekomen, omdat, zoals vermeld staat in de uitnodiging, 'de gevolgen van twee oorlogen in Nederlands-Indië nu nog voelbaar zijn. Eerst was er de oorlog met Japan gevolgd door de oorlog voor de Indonesische onafhankelijkheid.’

Op zaterdag 11 oktober 2014 vindt in Voorburg de 17de dialoog bijeenkomst plaats: Dialoog Nederland-Japan-Indonesië – De kracht van verzoening.

Het is evenwel niet de bedoeling van deze conferentie alleen maar over het verleden te praten. Het doel is te werken aan een toekomst van vrede op basis van begrip en verzoening.

U kunt zich aanmelden via de website van de stuurgroep. Daar staan ook korte filmpjes van vorige conferenties.