donderdag, december 1, 2016

Abamfo Ofori AtiemoIn het Institute of Social Studies in Den Haag vond op 12 november de jaarlijkse Interfaith Conference plaats. Willem Jansen van IofC organiseerde deze internationale dag samen met Waltraut Stroh, internationaal studentenpastor voor het ISS en de TU Delft. Het thema was Human Rights, Culture and Religion – towards a common ground. Er waren 96 deelnemers, waarvan twee-derde studenten van tien Nederlandse universiteiten en een Belgische (Gent). Als gastspreker kwam dr. Abamfo Atiemo (rechts op de foto), hoofddocent religiewetenschap aan de universiteit van Accra. Zijn toespraak was geënt op zijn boek ‘Religie en de cultuuroverdracht van mensenrechten in Ghana’. Het is uiterst belangrijk, vindt hij, dat  mensen vanuit hun culturele en religieuze kijk op de wereld mensenrechten begrijpen en beamen. Dan kunnen mensenrechten als gemeenschappelijk belang een verbindende rol spelen.

Onderdeel van de dag waren dialoogtafels waar voor de deelnemers controversiële stellingen geponeerd werden, zoals: in alle religies staan mannen boven vrouwen; LGBT mensen kunnen net als ieder ander gelovig zijn; migranten moeten assimileren in hun gastland; vrijheid van meningsuiting houdt ook in de vrijheid om te beledigen. 

Een deelnemer nam als belangrijkste les van de dag mee dat je heel goed samen kunt leven en werken met mensen die er een andere levensfilosofie op na houden. 


Wil je meer weten over Interfaith Conference 2016? Lees dan het uitgebreide Engelstalige verslag dat je via onderstaande link kunt downloaden.