vrijdag, mei 13, 2022

Verslag Den Haag Kleurt Groen - De eerste Haagse Groene Inspiratiedag

Den Haag Kleurt Groen - door Uyên LuOp zaterdag 23 april waren er circa 60 personen aanwezig in de Doopsgezinde Kerk aan de Paleisstraat in Den Haag. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Den Haag Kleurt Groen’ en het doel was de deelnemers elkaar laten ‘ontmoeten, inspireren en hoop geven’.Initiatiefnemers

Het initiatief voor deze dag is in november vorig jaar ontstaan bij een bijeenkomst van groene werkgroepen van een aantal kerken in Den Haag. Men wil de Dag van de Aarde op 22 april tot een stedelijke dag van groene initiatieven uitroepen. Later sloot stichting Initiatives of Change via het project Doe Groen! en Geloven in Groen hierbij aan. Dit initiatief kreeg na intensieve voorbereidingen gehoor bij 23 verschillende organisaties. De dag kreeg daarna de officiële naam ‘Den Haag Kleurt Groen’.*
   

 

 

 

‘Call-to-action’
Alle aanwezigen werden welkom geheten door Martine van Wolfswinkel van stichting A Rocha en één van de initiatiefnemers. Daarna volgde een pleidooi van Waltraut Stroh van de Lukaskerk voor meer liefde voor de natuur. Naast liefde voor uitte zij ook grote zorg om het leven op aarde. Haar prikkelende inleiding suggereerde dat het er vandaag meer om gaat dan alleen ‘ontmoeten, inspireren en hoop geven’, namelijk tot actie overgaan. In haar ogen gebeurt er in de klimaatcrisis nog ‘veel te weinig en veel te langzaam’. Dan is Waltrauts ‘call-to-action’ om op zoek te gaan naar bondgenoten en samen strijdbaar(der) te worden, een logisch antwoord op stroperige politiek in Den Haag.  

  Den Haag Kleurt Groen - door Uyên Lu Den Haag Kleurt Groen - door Uyên Lu

 

 

 

 

 

 


 

Ingewikkeld maar passievolle relatie voor stad en natuur
Als keynote gaf Martin van den Hoorn, stadsecoloog van Den Haag, een presentatie over zijn werk met en voor de natuur in de breedste zin van het woord. Hieruit blijkt dat het behoorlijk ingewikkeld is om de verschillende belangen van alle inwoners: mensen, dieren, planten en ambtenaren te behartigen. Je zou het niet verwachten maar af en toe moet hij ook ‘knokken’. ‘Is het niet tegen het oprukkend beton, dan is het wel tegen woekerende planten’. Desondanks kon Martin met veel passie praten over wat hij zelf ‘het mooiste beroep’ noemde als stadsecoloog van Den Haag. Volgens Martin draait het uiteindelijk allemaal om het evenwicht in de natuur, waar iedereen een groene en waardige plek in deze stad krijgt, zoals een eekhoornbrug voor de eekhoorns en boommarters.

Actie, actie en nog eens actie
Het gemêleerd gezelschap kreeg na de presentatie van stadsecoloog diverse groene initiatieven te zien en te horen. Van de 23 aanwezige religieuze, politieke, sociale en maatschappelijke organisaties hebben de volgende organisaties ieder een pitch van 3 minuten gehouden: De Haagse Voedselraad, De Klimaatwakers, Doopsgezinde Gemeente, Duurzaam Den Haag, Groene Lukas, Haagse Maandvergadering, Hooikist koken, Lekkernassuh, Partij voor de Dieren, Extinction Rebellion, Remonstrantse Kerk, A Rocha Den Haag en Stichting de Tuinen van Mariahoeve. 


 

 

 

 

 

 

 

Bij de tweede minuut werd er op de gong geslagen als teken dat het bijna tijd is om de pitch af te ronden. Deze effectieve tijdsbewaker bleek geen overbodige luxe aangezien bijna alle sprekers moeite hadden om hun bevlogenheid in toom te houden.

Wat voor wereld treffen zij aan?
De stadstroubadour Martijn Breeman zorgde met zijn gitaar voor een vrolijke noot in het  ochtendprogramma. Maar tegelijk stemde zijn tekst het gezelschap ook tot nadenken. Ook hij, ‘wil een stem geven aan wie niet kunnen spreken, omdat ze nu vandaag nog niet bestaan. Zij komen pas als jaren zijn verstreken’. En aan alle aanwezigen stelde hij de ongemakkelijke vraag: ‘Wat voor wereld treffen zij dan aan?!’

 

In de pauze konden alle deelnemers genieten van een lunch verzorgd door Love & Peas. Dit betekent verantwoord voedsel voor de inwendige mens én eten met een bijzonder achtergrondverhaal. Waar het de (geestelijke) wereldleiders eeuwenlang niet lukt om Palestina en Israël in vrede met elkaar te laten leven, lukt het de twee eigenaren van Love & Peas uit deze twee landen wel om samen te werken. Wat is hun geheim: echte liefde voor peace?

Netwerken
De pauze werd ook gretig gebruikt om bondgenoten te zoeken. Er viel veel te bespreken maar ook te zien, horen, voelen, ruiken, proeven en passen. Van hooikisten, tweedehands weggeefkleren, verantwoorde kruiden, klimaatactievlaggen, tafels met info tot tentoonstelling van bomenschilderijen. Deze kleurrijke entourage droeg bij aan de groene sfeer, wat het geheel weer compleet maakte. De door een aantal dames van de kerk zelf gebakken koekjes waren overheerlijk, ondanks het feit dat ze nog niet helemaal veganistisch zijn, zoals de bevlogen vertegenwoordigster van Extinction Rebellion het opmerkte. Maar soit, er valt in ieder geval ruimte voor verbetering bij de volgende keer.

 

 

 

 

 

 

 

 

‘2040’: toekomstmuziek?
Na de lunch begaf het gezelschap zich naar het centrum van Initiatives of Change een straat verderop, waar de film ‘2040’ getoond werd. Indrukwekkende denkbeelden over hoe de wereld eruit zou moeten zien in het jaar 2040, wanneer wij alle bestaande initiatieven nu zouden omarmen. De oplossingen voor de klimaatcrisis liggen voor handen. De alom aanwezige kracht van innovatie, verbeelding en creativiteit over de hele wereld geeft reden tot hoop. 

Een interessante discussie en het delen van persoonlijke ervaringen volgde daarna. Over het gebruik van zonnepanelen, het aangaan van energiecontracten; over minder consumeren, minder gebruik van licht, minder afval, minder reizen, minder autobezit; meer gebruik van recyclebare producten, meer elektrische auto’s etc. Geconstateerd werd dat gedragsverandering heel lastig is, omdat dit nauw samenhangt met verschillende factoren zoals cultuur, religie, gewoonte, omgeving etc. Maar wat let ons nú te vechten voor een betere wereld, te beginnen bij jezelf en met heel kleine concrete stappen?

 

 

 

 

 

 

 

Bij een korte evaluatieronde onder aanwezigen kwamen de woorden naar voren als hoopvol, inspirerende dag, optimistisch, goede programmering maar ook de wens om nog meer jongeren hierbij te betrekken. Gezien de gemiddelde leeftijd van het gehele gezelschap ongeveer 60 jaar is, mogen we in ieder geval concluderen dat deze generatie zich er terdege van bewust is over wat men aan de volgende generaties nalaat. Iedereen is bereid om tot actie over te gaan. Wat ook weer hoop geeft, zoals Waltraut bij haar inleiding al voorspelde: ‘We worden alleen actief als we de hoop hebben dat onze actie iets verandert, en door te handelen groeit onze hoop’.

De tweede editie van Den Haag Kleurt Groen 2023
De evaluatie van de eerste editie van Den Haag Kleurt Groen heeft inmiddels geleid tot een vervolg. De voorbereidingen voor de tweede editie van Den Haag Kleurt Groen in april 2023 zal plaatsvinden op 28 september a.s. om 10.00 uur bij Initiatives of Change aan de Amaliastraat 10.

Door Uyên Lu

*Deze dag is onderdeel van het duurzaamheidsproject Doe Groen! Dit project wordt medegefinancierd door de Nederlandse vertegenwoordiging van de EU.

--- //---

Inleiding door Waltraut Stroh

Beste mensen,

Nogmaals van harte welkom op deze eerste Haagse Groene Inspiratiedag.

Afgelopen november kwamen een aantal leden van groene kerken bij elkaar en ontstond het plan van een stedelijke dag van groene initiatieven rond de Dag van de Aarde (22 april). Later kwam er het project Doe Groen! bij en samen hebben we deze dag voorbereid. We hadden geen idee of er animo is voor zo’n ontmoeting. Maar vandaag zijn we met een grote groep bij elkaar, meer dan wij verwacht hadden, belangstellenden en vertegenwoordigers van maar liefst 23 organisaties van allerlei kleur, diverse achtergrond en verschillende activiteiten. 

Wat ons verbindt is in eerste instantie liefde tot de natuur, de planten, dieren en mensen. Maar naast liefde ook grote zorg om het leven op aarde. En misschien ook een zekere ongeduld. We weten het al zo lang: 50 jaar geleden de Club van Rome met zijn rapport over ‘grenzen van de groei’, 30 jaar geleden het conciliair proces van de wereldraad van kerken met als thema ‘gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping’. De corona crisis als kans om fundamenteel andere keuzes te maken. En de rapporten van het IPCC over klimaatverandering en de gevolgen ervan. Maar er gebeurt nog veel te weinig en veel te langzaam.

Als je naar onze aarde kijkt en hoe we als mensen er mee omgaan, naar de heersende economie en de politiek kun je moedeloos worden en de hoop verliezen. Maar je kunt ook strijdbaar worden en je juist meer in te zetten voor het behoud van het leven op aarde en een rechtvaardige wereld en op zoek gaan naar bondgenoten.

Daar gaat het vandaag om: elkaar ontmoeten, inspireren en hoop geven. Jane Goodall schrijft in haar ‘boek van hoop’ dat hoop en actie samen gaan. We worden alleen actief als we de hoop hebben dat onze actie iets verandert, en door te handelen groeit onze hoop. Gelukkig zijn er vele hoopvolle kleine en grote groene initiatieven in Den Haag door buurtbewoners, leden van kerken, moskeeën, tempels, jongere en oudere klimaatactivisten. Het zou mooi zijn als we vandaag niet alleen onze acties met elkaar delen maar ook onze diepere motivatie, onze bronnen van hoop, misschien ons proces van groene bewustwording.

Wat mij daarbij opvalt is dat het eigenlijk niet zo veel uitmaakt vanuit welke levensbeschouwing je naar de wereld kijkt en of je het bijv. hebt over de kosmos, Moeder Aarde of de schepping. Als je met een groene bril en een groen hart de wereld bekijkt kom je vaak tot hetzelfde inzicht, eigenlijk heel basaal, heel simpel:
1.    Wij mensen staan niet tegenover de natuur. Wij zijn deel van de natuur. We zijn natuur.
2.    Al het leven op aarde is met elkaar verbonden. We leven in één world wide web.
3.    Als mensen moeten en kunnen we kiezen hoe we omgaan met de aarde, de grondstoffen, dieren, planten en mensen. Ons handelen doet ertoe.

Graag citeer ik hier woorden van Chief Seattle, opperhoofd van de Suquamish in Noord Amerika, uit zijn toespraak van 170 jaar geleden:
De geurende bloemen zijn onze zusters, het rendier, het paard, de grote adelaars onze broeders. De dieren, de bomen, de mensen, alles heeft deel aan dezelfde lucht.
De mens heeft het web van het leven niet gewoven. Hij is slechts één draad ervan. Wat hij met het web doet doet hij met zichzelf.
Ik wens ons allemaal een inspirerende dag, want: Den Haag kleurt groen!.