dinsdag, november 17, 2015

Op zaterdag 14 november organiseerde Waltraut Stroh samen met studenten van het Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag, een Interfaith Conference. Waltraut Stroh is ISS-Chaplain en een goede bekende binnen het netwerk van Initiatives of Change (IofC). De titel van de conferentie luidde: “Connecting through Dialogue”. Willem Jansen, sinds september programma coördinator bij IofC, was de keynote speaker. De conferentie vond plaats op de ochtend na de terreuraanslagen in Parijs op 13 november. De nieuwe rector van het ISS, professor Inge Hutter, beet het spits af en zei dat het onderwerp van de conferentie de enige juiste was op deze zaterdag: ‘Verbinden door dialoog’.

 

De kleine VN

Het ISS wordt ook wel ‘de kleine VN’ genoemd vanwege alle continenten die er vertegenwoordigd zijn. Ook op deze zaterdag zaten er studenten en staf uit alle windstreken. Alle wereldreligies en vele levensbeschouwingen waren er. De bijna 100 deelnemers spraken over dialoog in deze tijd van polarisatie. Willem Jansen onderscheidde de vele vormen van dialoog in de context van machtsongelijkheid (Noord/Zuid), geopolitieke verhoudingen (de rol van het westen in het Midden-Oosten) en religieus extremisme. Hij sprak over dialoog van hart, hoofd en handen.

 

Dialoog in veelvoud

In workshops kwamen de verschillende niveaus van interculturele dialoog aan bod. In deze tijd spreken we om te beginnen over de dialogue within myself. Je hebt vele identiteiten, multiple identities, die soms al moeilijk met elkaar te verenigen zijn. Daarnaast wordt in religieus en cultureel gemengde huwelijken de dialoog aan de keukentafel gevoerd. In een workshop over dialoog op straat niveau vertelde een moslim studente uit Kenia, Miraj Hussein over Muslim-Christian dialogue in de publieke ruimte van Mombassa. Willem Jansen vertelde over een ‘mapping’- project in Nairobi. Een inspirerende dag waarop vette krantenkoppen onheil spelden. 

Nieuwsgierig geworden? Bekijk het videoverslag van de Interfaith Conference op 14 november 2015 online.