donderdag, oktober 24, 2019

Enthousiast voor een duurzame cacaoteelt in Sulawesi

‘In Nederland voel ik me Indonesiër en in Indonesië Nederlander. Vaak voelt dat als een probleem, maar voor dit project zie ik het als een voordeel.’ Aldus Rudy van der Aar (Nederlandse vader, Javaanse moeder) halverwege het interview over het project voor biologische cacaoteelt La Galigo, waarvoor hij zich inzet. Hij is thuis in beide landen en kan zo de verbinding leggen tussen de stichting, vrijwilligers en sponsoren in Nederland en de biologische cacaoboeren op Sulawesi.

Stichting La Galigo is in 2018 opgericht door Fatima Spalburg, wier moeder uit Luwu Timor in Zuid-Sulawesi komt. Fatima’s familieleden daar zijn cacaoboeren. Tijdens haar bezoek in 2016 was ze onder de indruk hoe moeilijk deze boeren het hebben door plagen, ziektes, ontbossing en klimaatverandering. En ook hoe de cacaobulk-industrie hen niet helpt een eerlijk inkomen te verwerven. Zou het mogelijk zijn de leefomstandigheden van de cacaoboeren te verbeteren en de teelt van cacao in balans te brengen met de natuur? 

Ze besloot meer te leren over cacao en chocolade bij het Cacaolab Zaans Gedaan. (Foto hiernaast: Pauline Gingnagel van Cacaolab geeft een cacao workshop met chocolade proeverij tijdens de fondswerfcampagne voor La Galigo in Proeftuin de Luwte.)

In de zomer van 2018 vond in Sulawesi de eerste bijeenkomst van cacaoboeren plaats. Behalve Fatima’s familieleden waren ook andere boeren enthousiast om over te stappen op een duurzame cacaoteelt. Terug in Nederland besloot ze de stichting La Galigo op te richten en medewerkers te zoeken. Zo kwam ze bij Rudy van der Aar terecht. Ze was hem op het spoor gekomen vanwege zijn groene pelgrimage naar Mekka in 2017 https://www.iofc.nl/een-groene-bedevaart-naar-mekka.

Bescherming van de planeet

Rudy is een goede bekende van IofC. Vanaf 2009 was hij een paar jaar Nederlands coördinator van een Europees netwerk van moslim vredestichters, dat een aantal zomers achter elkaar in het IofC conferentiecentrum in het Zwitserse Caux bij elkaar kwam, het European Peacemakers Network (EPN) https://www.iofc.nl/node/581.Op een regenachtige zaterdag in oktober vertelt hij hoe zijn interesse in milieu kwesties is ontstaan. Op een bedevaart naar Mekka in 2014 was hij geschokt door de hoeveelheid afval die hij aantrof op de heilige berg. Een goede bekende gaf hem het boek Green Deen te lezen, waarin auteur Ibrahim Abdul-Matin beschrijft wat de islam leert over de bescherming van de planeet. Dit inspireerde hem in 2017 tot een groene bedevaart naar Mekka, deze keer met de fiets en met het doel de heilige berg schoon te maken. Mohamed Kechouh die hij kende van de EPN, ging met hem mee. Deze actie bracht hen landelijke bekendheid. Na terugkomst voelden zij een morele verplichting zich in te zetten voor een schoner milieu en samen richtten zij Deen Travellers op. Zij verhuurden zichzelf o.a. als natuurdocent op basisscholen. Ze werkten ook samen mee met het IofC project Geloven in Groen. https://www.iofc.nl/geloven-groen. Rudy legde een tuin aan rond de Al-Himah moskee met vooral de hulp van de kinderen van de gemeenschap https://www.iofc.nl/tuin-verbindt-jong-en-oud-moerwijk. En toen kwam de uitnodiging van Fatima. 
 

Fondswerf campagne

 

Voor Rudy (op de foto tweede van links, met cacaoboeren op Sulawesi, tweede van rechts Fatima Spalburg) komt hierin alles samen: zijn liefde voor de natuur, voor duurzaamheid en voor Indonesië. Hij kan zijn beide identiteiten met elkaar verbinden. We kijken terug op de grote en levendige bijeenkomst afgelopen 5 september in Proeftuin De Luwte in Amsterdam-Noord, waar de fondswerfcampagne voor het project La Galigo van start ging. Namens IofC waren daar Elly Stigter en ondergetekende. We waren zeer onder de indruk van de goede organisatie, de energie en de grote hoeveelheid, veelal jonge, vrijwilligers. Allemaal zetten ze zich, net als Rudy en het bestuur van de stichting (Fatima als voorzitter, Tom Hendriks als secretaris en Marit Meijer als penningmeester) onbezoldigd en vol enthousiasme in voor dit goede doel.

Een van hen, Asri Prasadani, kwam met Rudy mee voor het interview. Zij was ook actief in het Europees netwerk van moslim vredestichters en studeert Religiewetenschappen aan de VU, met als afstudeer onderwerp ‘Spiritualiteit binnen de Islamitische geestelijke verzorging’. Al van kinds af aan is zij doordrongen van de zorg voor het milieu, haar mede bijgebracht door haar politiek bewuste ouders. Lezing van het boek Green Deen betekende een bevestiging van haar overtuiging. Afgelopen voorjaar organiseerde zij met Rudy en anderen tijdens de ramadan een bijzondere Iftar maaltijd in Proeftuin de Luwte. Bijzonder omdat die vegetarisch was in navolging van het Ivtar initiatief (Indonesische Vegetarische Iftar) en omdat die als goed doel het project La Galigo had. Asri besloot zich daarna ook aan te melden als vrijwilliger bij deze stichting.
 

En nu de praktijk

Rudy vertelt dat hij begin november naar Sulawesi vertrekt, waar hij zo’n dertig cacaoboeren treft die willen overstappen naar duurzame cacaoteelt. De stichting La Galigo heeft de overtuiging dat de volgende stap boslandbouw (agroforestry) is. Dat betekent op eenzelfde stuk grond verschillende gewassen, waarvan cacao er een is, te verbouwen in 7 lagen zoals in een bos. Deze zijn op verschillende tijdstippen rijp om geoogst te worden. De grond wordt dan beter gebruikt en ook rijker en weerbaarder. Het tegenovergestelde van monocultuur dus. Het idee is deze boeren mede-eigenaar van het project zijn. Om te beginnen worden ze betrokken bij het opzetten van een modeltuin volgens deze inzichten. 

Van zijn drie maanden in Indonesië zal Rudy een maand doorbrengen in Jogjakarta bij Bumi Langit (http://bumilangit.org/) waar hij wil leren hoe men in harmonie leeft met de natuur en hoe aspecten daarvan ook kunnen worden toegepast worden in het project op Sulawesi.

Fondswerving is nodig om de nieuwe beplanting te bekostigen en de boeren die willen overstappen, ook financieel bij de transitie te helpen. La Galico heeft inmiddels de ANBI status. Giften zijn zeer welkom. Ga daarvoor naar  https://www.lagaligofoundation.com/support-us.html

Auteur: Hennie de Pous-de Jonge
Foto's: Rudy van der Aar en Elly Stigter

Zie voor verdere informatie:

https://belindomag.nl/event-nl/organic-cocoa-project-la-galigo-de-pionier-op-het-chocoa-festival-2019-in-amsterdam

https://stichting-la-galigo.email-provider.nl/web/wukzq0thbu/khik878uao/qcv1vxnmlq/ilfjznwuhe

https://www.lagaligofoundation.com/uploads/1/2/2/9/122931214/beleidsplan_stichting_la_galigo__def.pdf

En wil je Rudy volgen ga dan naar: https://www.lagaligofoundation.com/rudy-reads