Faith in Human Rights @75, towards 75 year of the Universal Declaration of Human Rights'

Please click here to read in English

Faith in Human RightsGeloven in Mensenrechten

Met het nieuwe programma 'Geloven in Mensenrechten' wil Initiatives of Change NL (IofC NL) het enthousiasme voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) aanwakkeren.
Tot haar 75ste verjaardag op 10 December 2023 staan er verschillende events gepland die laten zien hoe universele mensenrechten ons allemaal raken. We beginnen met online interviews over de
verschillende betekenissen van dit meest vertaalde document ter wereld.

Leden van de Verenigde Naties begonnen precies 75 jaar geleden aan een cross-culturele dialoog over hoe je als mens tot je recht komt. Gedelegeerden vanuit alle mogelijke achtergronden en
overtuigingen stemden unaniem in met de Universele Verklaring op 10 december 1948. Die dialoog over wat mensenrechten voor ons betekenen, gaat door tot vandaag. De Verklaring heeft intussen
miljoenen mensen geïnspireerd en een immense beweging in gang gezet.

In een reeks online interviews willen we het hebben over de drijfveer voor mensenrechten-activisme; over de levensbeschouwelijke of morele basis van mensenrechten; natuurlijk ook over de juridische
kant van mensenrechten met haar betekenis voor de rechtstaat, en de mensenrechten als politiek instrument. 

Uyên Lu bij de oprichting van Stichting Vietnam Human Rights Foundation

 
 

Interview en dialoog met Uyên Lu, mensenrechtenactivist 23 juni 2021, 19.30 - 21.00 uur
‘Mensenrechtenactivist word je niet zo maar. De Universele mensenrechten zijn mijn graadmeter’

 

 


Tim Verheij - Jurist HiiL

 

 

Interview en dialoog met jurist Tim Verheij 19 mei 2021, 19.30 - 21.00 uur
'Toegang tot recht voor kwetsbare mensen is belangrijk voor hun gezondheid en geluk'
 

 

 

 

 

 

Interview met prof. Azza Karam, 28 April 2021, 19.30 - 21.00 uur
Wat hebben mensenrechten en religie met elkaar te maken?
Lees hier het verslag


 

 

Matthew Neuhaus, Australian Ambassador in the Netherlands

 

 

Mensen hebben rechten, maar ook plichten
In gesprek met de Australische ambassadeur in Nederland Matthew Neuhaus d.d. 10 maart 2021
Click here to read in English

 

Willem Jansen - Program coordinator IofC Netherlands

 

‘Onbegrensde’ vrijheid van meningsuiting
'Juristen en politici hebben sindsdien het document gekaapt als basis voor internationaal recht, respectievelijk een vorm van mensenrechtendiplomatie.'  - Willem Jansen