Geloven in Mensenrechten @75

Op weg naar 75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Click here to read in English.

‘Geloven in Mensenrechten@75: op weg naar 75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ is de titel van een nieuw programma van Initiatives of Change Nederland (IofC). Met dit programma wil IofC het enthousiasme aanwakkeren voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). In de aanloop naar het 75-jarig jubileum op 10 december 2023 organiseren we verschillende evenementen die in het teken staan van universele mensenrechten en hoe deze rechten ons allemaal raken.

Precies 75 jaar geleden begonnen leden van de Verenigde Naties (VN) een intercultureel dialoog over universele mensenrechten en wat het betekent om als individu, geboren als mens, rechten te hebben. VN afgevaardigden met uiteenlopende achtergronden en wereldbeelden stemden op 10 december 1948 voor de Universele Verklaring. Deze verklaring heeft miljoenen mensen geïnspireerd en een wereldwijde beweging op gang gezet. De dialoog over wat de universele mensenrechten nu eigenlijk inhouden blijkt levendiger dan ooit.

In een reeks interviews en dialogen bespreken we waarom mensen zich inzetten voor mensenrechtenactivisme; de spirituele of morele basis van mensenrechten; mensenrechten als politiek instrument; en de juridische kant van mensenrechten en wat het betekent voor rechtsstaat.  

 

Dialoog met met milieujurist Jessica den Outer, 21 september 19.30 - 21.00 - 'Van de natuur als ding zonder rechten naar rechten voor alles wat leeft’

Verslag online bijeenkomst met Jesscie: Eigen Rechten voor de Natuur? - Een dialoog met milieujuriste Jessica den Outer

 

 

 

 

'Gebruiksvriendelijkheid is het rechtssysteem van de toekomst'
'Een dialoog met jurist en onderzoeker Tim Verheij'

 

 

 

 

 

'Onze mensenrechten zijn verankerd in het geloof' 
In gesprek met professor Azza Karam, algemeen secretaris van Religies voor Vrede

 

 

 

Matthew Neuhaus, Australian Ambassador in the Netherlands'Mensen hebben rechten, maar ook plichten'
In gesprek met Matthew Neuhaus, de Australische ambassadeur in Nederland

 

 

 

Willem Jansen - Program coordinator IofC NetherlandsOnbegrensde’ vrijheid van meningsuiting
'Juristen en politici hebben sindsdien het document gekaapt als basis voor internationaal recht, respectievelijk een vorm van mensenrechtendiplomatie.'  - Willem Jansen