Geloven in Mensenrechten@75 - Op weg naar 75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december 2023 in het Vredespaleis Den Haag

Click here to read in English.

‘Geloven in Mensenrechten@75: op weg naar 75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ is de titel van een nieuw programma van Initiatives of Change Nederland (IofC). Met dit programma wil IofC het enthousiasme aanwakkeren voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). In de aanloop naar het 75-jarig jubileum op 10 december 2023 organiseren we verschillende evenementen die in het teken staan van universele mensenrechten en hoe deze rechten ons allemaal raken.

Precies 75 jaar geleden begonnen leden van de Verenigde Naties (VN) een intercultureel dialoog over universele mensenrechten en wat het betekent om als individu, geboren als mens, rechten te hebben. VN afgevaardigden met uiteenlopende achtergronden en wereldbeelden stemden op 10 december 1948 voor de Universele Verklaring. Deze verklaring heeft miljoenen mensen geïnspireerd en een wereldwijde beweging op gang gezet. De dialoog over wat de universele mensenrechten nu eigenlijk inhouden blijkt levendiger dan ooit.

In de aanloop naar het eindfestival Faith in Human Rights op zondag 10 december 2023 in het Vredepaleis in Den Haag, organiseert IofC Nederland diverse events samen met een aantal Hogescholen, Universiteiten en andere maatschappelijke organisaties om het thema Mensenrechten in alle facetten te belichten. 
 

Programma in 2022

Protestborden tentoonstelling op het Faith in Human Rights Festival 8 december 2022Klik hier voor het verslag van het Faith in Human Rights Festival op 8 december 2022

 

 

In opdracht van Initiatives of Change Nederland maakten studenten International Creative Business een promotiefilmje voor Faith in Human Rights. Den Haag is de meest gesegregreerde stad van Nederland en tegelijkertijd een stad van vrede en recht. Wat kunnen we hiermee? Join the conversation. Fight for human rights!

 

Beyond the Sand and the Peat: Towards a Localized Human Rights Culture in The Hague, International City of Peace and Justice
In hoeverre kunnen we spreken over een Haagse mensenrechtencultuur? - Mi Jung van der Velde, Willem Jansen en Mark Hann​​​​
Let op: Dit artikel is in het Engels. 

Moderne Slavernij - Over arbeidsuitbuiting in Den Haag

In opdracht van het Haagse Vredes Initiatief (HVI) heeft Stichting Dialoog in Den Haag een project geïnitieerd rond moderne slavernij. Het programma Geloven in Mensenrechten van IofC sloot daarbij aan.
Kijk naar onderstaande YouTube filmpje voor een eerste indruk over de tentoonstelling.

 

Mensenrechten op en onder je Huid - Geloven in Mensenrechten in het Haagse Hoger Onderwijs
Wat hebben studenten als toekomstige professionals met mensenrechten te maken?  - door Willem Jansen

Foto: Daan Korfage door Uyên Lu
Afgehaakt Nederland en het versterken van lokale mensenrechtencultuur
Hoe kunnen we afgehaakte mensen weer laten aanhaken en de vervreemding van politiek en maatschappij omkeren? - door Daan Korfage


 

De kracht van positiviteit: in gesprek met mensenrechtenactivist Mpanzu Bamenga
Hoe buig je negatieve emoties om naar een postieve benadering? - door Daan Korfage

Festival Faith in Human Rights 8 december 2022 op de Haagse Hogeschool

Met het programma Geloven in Mensenrechten wil IofC Mensenrechten dichter bij de mensen en vooral jongeren brengen. Daarom organiseren IofC NL en de Haagse Hogeschool (HHs) op donderdag 8 december 2022 samen het Festival Faith in Human Rights.

Maart 2022: 

Kunst en mensenrechten: een krachtige combi
'Kunst is niet alleen een krachtig middel om jezelf uit te drukken, het helpt ook bewustzijn te creëren bij anderen’, vertelt Mi Jung' - 
Door de Haagse Hogeschool

 

Lana Vink en Mart Zoon, twee Bachelor Communicatiestudenten van de Hogeschool InHolland hebben in opdracht van Initiatives of Change een documentaire gemaakt over Moderne slavernij. Hun conclusie: Moderne slavernij is dichterbij dan je denkt. Het bestaat ook in Nederland, zelfs in je eigen stad Den Haag. Het blijft een moeilijk en ingewikkeld onderwerp maar blijft erover praten en samen uitzoeken wat kan en wat mag. Bij vermoedens van moderne slavernij kun je anoniem bellen met het nummer 0800 5151, Nederlandse Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 

Februari 2022: 

Het recht op schoonheid 
...'Lookism, discriminatie op basis van uiterlijk, komt wereldwijd voor. Bij vrouwen en bij mannen.' Een interview met de makers van de documentaire 'Recht op schoonheid' - door de Haagse Hogeschool
 

Als opmaat naar het Festival Faith in Human Rights werden Janneke Wubs (HHs) en Willem Jansen (IofC NL) in januari door Karin Hiralal van HHS geïnterviewd. Dit interview is reeds verschenen op Medewerkersnet van HHS. 'We willen mensenrechten op de agenda zetten zodat mensen gaan nadenken over het belang van mensenrechten voor zichzelf, medestudenten, collega’s, buren en stadsgenoten. En met elkaar in gesprek gaan over hoe ze elkaars rechten kunnen waarborgen en respecteren.' Lees verder >>


Januari 2022: 

Vier studenten van de opleiding Huidtherapie van De Haagse Hogeschool, Andrianna Żywolewska, Florence Stigter, Irene Wessels en Janneke van Wegberg hebben in het kader van hun afstudeeropdracht, onderzoek gedaan naar de vraag: in hoeverre is schoonheid een mensenrecht? Hierbij hebben zij verschillende visies op deze vraag verzameld, waaronder die van de Haagse bevolking en experts op het gebied van schoonheid, psychologie en mensenrechten. Het resultaat van dit onderzoek is samengevat in een filmpje van ca. 17 minuten dat hieronder te zien is.

4 oktober 2021

De videopitch is gemaakt door drie studenten Matteo Parato, Charlotte Meyer, Ida Wächtler van de Leiden University College, in het kader van het project Geloven in Mensenrechten.
"Den Haag is de meest gesegregeerde stad van Nederland. We zien in verschillende buurten grote inkomensverschillen, verschillen in percentage inwoners met een migratieachtergrond en verschillen algemene kwaliteit van leven. Lagere inkomensniveaus correleren met hogere percentages inwoners met migratieachtergrond en een lagere kwaliteit van en toegang tot gezondheidszorg. Waar worden mensenrechten geschonden en waar worden ze beschermd? Het deelproject 'Mapping' probeert deze gebieden te identificeren door middel van photovoice. De studenten gaan eerst foto's maken, deze communiceren met hun leeftijdsgenoten en hun resultaten opnemen in een presentatie. Het resultaat zal ons helpen de segregeerde Den Haag te begrijpen.

Programma in 2021 - Interviews en dialogen met voorvechters voor mensenrechten

In een reeks interviews en dialogen bespreken we waarom mensen zich inzetten voor mensenrechtenactivisme; de spirituele of morele basis van mensenrechten; mensenrechten als politiek instrument; en de juridische kant van mensenrechten en wat het betekent voor rechtsstaat.  

75 jaar Akkoord van Linggajati Over de eerste contouren van een mensenrechtencultuur
Een dialoog met onafhankelijk journalist en schrijver Aboeprijadi Santoso

 

 

Eigen Rechten voor de Natuur?
Een dialoog met milieujuriste Jessica den Outer

 

 

 

 

Uyên Lu gefotografeerd door Mariel Kolmschot'De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens fungeert voor mij als leidraad voor het activisme'
Een dialoog met Uyên Lu, mensenrechtenactivist en psychosociaal therapeut

 

 

 

'Gebruiksvriendelijkheid is het rechtssysteem van de toekomst'
Een dialoog met jurist en onderzoeker Tim Verheij

 


 


 

'Onze mensenrechten zijn verankerd in het geloof' 
In gesprek met professor Azza Karam, algemeen secretaris van Religies voor Vrede

 

 

Matthew Neuhaus, Australian Ambassador in the Netherlands'Mensen hebben rechten, maar ook plichten'
In gesprek met Matthew Neuhaus, de Australische ambassadeur in Nederland

 

 

Willem Jansen - Program coordinator IofC NetherlandsOnbegrensde’ vrijheid van meningsuiting'
'Juristen en politici hebben sindsdien het document gekaapt als basis voor internationaal recht, respectievelijk een vorm van mensenrechtendiplomatie.'  - Willem Jansen