dinsdag, februari 5, 2019

Conferentie in het Indiase centrum van IofC in januari 2019 | Foto: Killy SanchezVan 26 tot 31 januari verzamelden zich zo’n 130 IofC-vertegenwoordigers vanuit 42 landen in Panchgani, India. Onder de titel ‘Breaking Barriers and Building Trust’ wisselden zij in steeds andere samenstellingen gedachten en ideeën uit over concrete projecten (zie foto links van Killy Sanchez) . Want hoe doe je dat, vertrouwen bouwen, in een wereld die zich lijkt te bewegen van mondialisering naar ‘tribalism’, zoals Rajmohan Ghandi (de kleinzoon van) het treffend uitdrukte. Landen trekken zich terug op eigen erf en plaatsen hekken op hun grenzen uit wantrouwen tegen de wereld om hen heen. Die trend staat haaks op de uitdaging die alle landsgrenzen overstijgt: de klimaatverstoring.

Het centrum van IofC India, Asia Plateau in Panchani, biedt alles wat nodig is voor persoonlijke bezinning en reflectie op dergelijke uitdagingen wereldwijd. Elke morgen gaat om zes uur de bel om je voor te bereiden op een dag die begint met persoonlijk reflectie. Na een gezamenlijke bijeenkomst waarin een tekst of meditatie oefening wordt aangereikt, lopen de deelnemers door de natuur rondom het centrum om zich bij hun eigen gedachten te bepalen en zich zo voor te bereiden op de vele gesprekken van de dag. De schone lucht die je hier inademt, spreekt in bijvoorbeeld het vervuilde Mumbai al lang niet meer vanzelf.
 

Voedselresten verbinden

Al voor de openingsceremonie van deze internationale dialoog, ontmoette ik een Anubav Kandpal die mij gastvrij ontving bij aankomst na een lange reis van Mumbai naar Panchgani. Hij begroete mij in het Nederlands. Hij bleek, jawel, uit Den Haag te komen waar hij één van de oprichters is van Conscious Kitchen. Een project waarbij voedselafval op een creatieve manier wordt verwerkt. Met mensen vanuit verschillende culturele achtergronden verantwoord eten, dat verbindt. ‘Anu’ uit Den Haag was opzoek naar zijn Indiase wortel. Op die ontdekkingstocht werd hij door zijn moeder op het spoor van IofC gezet en zo kwam hij als vrijwilliger te werken op Asia Plateau bij IofC. Er staat al een afspraak om elkaar weer te zien in Den Haag en verder over samenwerking rond duurzaamheid te praten.
 

Vivar India

Op een middag-trip tijdens de conferentie waren we te gast in het dorpje Vivar, zo’n half uur rijden van het IofC centrum in Panchgani. Doel was om te zien hoe daar met voedselafval en duurzaamheid in het algemeen wordt omgegaan. Jayashree Rao is de initiatiefnemer van de IofC eco-boerderij Grampari op het terrein van het centrum. Zij past de kennis die daar wordt opgedaan toe in de dorpen rondom. In Vivar is dat goed gelukt. Na de ‘stille tijd’ van reflectie op Grampari vertrekken vrijwilligers naar de dorpen zoals Vivar om de dorpsbewoners te begeleiden bij hun waterzuivering en klimaatmanagement, afvalscheiding, hergebruik van voedselresten, en meer.

Trainingen worden gegeven op voorwaarden dat ze open staan voor alle bewoners. In Vivar spreekt dat niet vanzelf omdat er een langdurig conflict bestaat over de plaats waar de afbeelding Hindoe godin Janani Mata moet staan. In verband met huwelijken en andere overgangsrituelen is dat belangrijk. Met de kennis die Jayashree Rao en haar Grampari-team brengt over veilig watertransport uit de rotspleten hoog in de bergen naar Vivar en over veilig voedsel, brengen zij mannen èn vrouwen van beide partijen van het dorp samen.


Groepsfoto van het bezoek aan het dorp Vivar. | Foto: Jacqui Daukes
 

Geweldloze actie voor de aarde

Onze rondleider en tolk in Vivar is Pinaki Dagupta. Ik kom met hem over ‘GreenFaith’ in gesprek, waarvan hij de Indiase directeur blijkt te zijn. In Den Haag is IofC bezig met het project ‘Geloven in Groen’ waarbij we verschillende hindoe, christelijke en islamitische gebedshuizen verbinden en informeren over duurzaamheid. Met GreenFaith doet Pinaki hetzelfde: ‘interfaith partners in action for the earth’. We delen de inspiratie èn de uitdagingen waarvoor je staat met een dergelijk project. Kan de zorg voor de globale klimaatverstoring mensen op lokaal niveau samenbrengen over de scheidslijnen heen van religie en cultuur?
 

Ahimsa

De omgeving en tuin van het Indiase centrum van IofC: Asia Plateau. | Foto: Killy SanchezDeze en vele andere gesprekken en uitwisselingen van praktijkervaringen maakten de bijeenkomst een succes. Natuurlijk gaat het om het uitwerken van de goede intenties. De weg van het centrum Asia Plateau naar het prachtig, hoger gelegen uitzicht op de top bijvoorbeeld, ligt bezaaid met plastic. Een persoonlijke schoonmaakactie ligt wellicht aan de basis van een verandering in ons omgaan met de natuur. Die persoonlijke schoonmaak begint met zelfbewustzijn en geweldloos handelen zoals ik leerde. Rajmohan Ghandi vertelde hoe hij als 13-jarige bij het lichaam stond van zijn vermoorde grootvader. Of zijn familie of hijzelf toen haat voelde? ‘Ik had er geen behoefte aan de moordenaar op te zoeken, maar gevoelens van wrok, nee’. Een schoolvoorbeeld van ahimsa, geweldloosheid.

Op onze laatste bijeenkomst van Geloven in Groen, kwam die term ahimsa in de Haagse hindoe tempel Sewa Dhaam ook al voorbij. Toen was dat in de zin van geweldloosheid ten opzichte van de natuur waar je een integraal deel van uitmaakt. Die natuur is niet buiten je, maar die adem je in en uit. Kortom, genoeg groene inspiratie vanuit Asia Plateau, India om in Nederland verder mee aan de slag te gaan.
 

Willem Jansen