dinsdag, oktober 14, 2014

IC Internationaal werkt succesvol samen met verschillende andere organisaties en individuen om zo een netwerk van wereldverbeteraars te vormen en het bereik van IC te vergroten. Hieronder enkele samenwerkingen uitgelicht.

De Verenigde Naties en andere organisaties in Genève.

Het kantoor van IC Internationaal in Genève zoekt voortdurend samenwerking met de NGO’s, internationale organisaties, VN-missies en de gehele organisatie van de Verenigde Naties in Genève. Verschillende organen van de VN, zoals het Milieuprogramma (UNEP), het Ontwikkelingsprogramma (UNDP) en het verdrag ter bestrijding van woestijnvorming (UNCCD) hebben actief deelgenomen aan conferenties in het conferentiecentrum in Caux. De UNCCD en IC Internationaal hebben hun relatie nog versterkt door een vijfjarig principeakkoord te tekenen voor samenwerking.

(left to right) Martin Frick, Luc Gnacadja, Rainer Gude

In januari 2013 vond er op initiatief van IC Internationaal een besloten ontmoeting plaats tussen de voorzitter van IC Internationaal Omnia Marzouk en de toenmalig algemeen directeur van het VN-kantoor in Genève Kassym-Jomart Tokayev. Ook heeft de VN-afgevaardigde van IC, Rainer Gude, IC in het algemeen en verschillende specifieke programma’s in het bijzonder gepresenteerd op een bijeenkomst van het Ontwikkelingsprogramma van de VN in New York.

De afgelopen zomer kwam er, behalve vertegenwoordigers van hier bovengenoemde VN programma’s, ook een delegatie van de NAVO, afdeling Veiligheidsproblemen, de directeur van de Internationale unie voor het behoud van de natuur (IUCN) en een vertegenwoordiging van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Het Zwitserse federale ministerie van Buitenlandse Zaken (SFDFA)

IC Internationaal werkt al lange tijd samen met het Zwitserse Federale Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voorbeelden van deze samenwerking zijn de financiële steun van het ministerie voor de activiteiten van IC in Burundi en de rest van het Grote Merengebied en voor de startfase van een Zuid-Soedanees initiatief voor een verzoeningscampagne waarvan IC partner is. Ook sponsort het ministerie soms de deelname aan conferenties van deelnemers uit Afrika en de organisatie van speciale trainingen voor hen.

De Raad van Europa

IC Internationaal heeft sinds 2005 een deelnemende status bij de Raad van Europa en neemt deel aan de Conference of INGO’s (International Non-Government Organisations), een van de drie raadgevende organen van de Raad van Europa. De afgevaardigde van IC Internationaal, Christoph Spreng, is namens de INGO’s betrokken bij het meerjarige project van de Raad van Europa op het gebied van interculturele dialoog. Na het tot stand komen van een White Paper on Intercultural Dialogue in 2008 heeft dit geleid tot de ontwikkeling van een Dialogue Toolkit, een praktische gids voor het voeren van dialoog bij etnische en maatschappelijke spanningen.

Council of Europe, Strasbourg

De toolkit is in 2012 gelanceerd en beoogt sociale cohesie te bevorderen in een tijd van groeiende xenofobie. Christoph Spreng coördineert de implementatie van de gids, samen met Denzil Nurse van Hope in the Cities en IC Engeland. IC Internationaal en Caux zijn sponsors van de publicatie en Caux Books is de uitgever. Inmiddels wordt de toolkit op steeds meer plekken gebruikt. Zo was er in 2013 een training over de handleiding voor professionals in Frankrijk, gebruikte de Raad van Europa de publicatie bij een bezoek aan Moldavië en Transnistrië en heeft Cyprus hulp gevraagd aan de INGO Dialogue Hub bij een project dat het hele eiland moet betrekken.

Gente Que Avanza in Zuid-Amerika

Er is veel samenwerking tussen IC en het Spaanstalige trainingsprogramma Gente que Avanza uit Latijns-Amerika. Sinds 1999, toen er een grote delegatie van Gente Que Avanza deelnam aan de conferenties in Caux, proberen beide organisaties elkaar te ondersteunen in hun missie door elkaars bereik te versterken, ervaringen uit te wisselen tussen de teams en aan elkaars programma’s deel te nemen. De afgelopen jaren heeft een groep jongeren van Gente Que Avanza samengewerkt met IC Brazilië, waarbij ze meer dan duizend studenten bereikten. In Argentinië hebben de organisaties samengewerkt in Santiago del Estero en met studenten en docenten in Buenos Aires. Ook in Colombia werken ze samen en op dit moment bereiden de partners een conferentie voor van IC in Noord- en Latijns-Amerika voor 2014.

Gente que Avanza

Gente Que Avanza is een trainingsprogramma voor jongeren van over de hele wereld als aanvulling op hun reguliere opleiding. Het biedt ruimte voor het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten en leiderschap. Daarnaast spelen het samen leven en werken met de groep en culturele uitwisseling een belangrijke rol. Kijk hier voor meer informatie in het Spaans  en in het Engels.