woensdag, december 21, 2016

Initiatives of Change Internationaal heeft de status van waarnemer gekregen bij de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Samen met 17 andere NGO’s kreeg IofC de status op 5 december 2016 toegekend. De status geeft IofC de kans om de bijeenkomsten van de lidstaten bij te wonen als niet-stemmend lid.

De Internationale Organisatie voor Migratie is een samenwerkingsverband tussen 166 lidstaten met kantoren in meer dan 100 landen. De organisatie zet zich in voor een menselijk en ordelijk verloop van migratie. Ze adviseert regeringen, bevordert internationale samenwerking en ondersteunt migranten in nood, waaronder vluchtelingen en ontheemden.

Tijdens de 107ste bijeenkomst van de IOM Raad – tevens het 65-jarige jubileum van IOM - las Rainer Gude, Chargé de Mission in Genève van IofC, een statement voor over het belang van deze samenwerking. ‘Het is belangrijk om vooroordelen rondom migratie te ontkrachten, zodat er vertrouwen ontstaat en we onze gezamenlijke inspanning voor vrede kunnen versterken.’

Verdere samenwerking

De waarnemersstatus is een nieuwe stap in de al bestaande samenwerking tussen IofC en IOM. Zo werkten de organisaties samen tijdens de conferenties in het conferentiecentrum in Caux, Zwitserland. In 2016 sprak de Directeur-Generaal van IOM tijdens de officiële opening van de conferenties en tijdens de conferentie Caux Dialogue on Land and Security.

Ook werkten de organisaties samen rondom een campagne van IOM ‘Ik ben een migrant’ en bij de organisatie van twee evenementen in Genève en Bern, waarbij een ‘menselijke bibliotheek’ werd georganiseerd.

Waarderen van migratie

‘Het is van groot belang dat we de individuele en gezamenlijke bijdrage van migranten gaan herwaarderen,’ zei de Directeur-Generaal van IOM, ambassadeur William Lacy Swing, tijdens de bijeenkomst op 5 december. ‘Zo kunnen we terug naar een publiek vertoog dat beter past bij de historische werkelijkheid, namelijk dat migratie altijd grotendeels positief is geweest.’

Over de huidige vluchtelingen en migratiecrisis zei de VN-voorzitter Peter Thomson, key note spreker tijdens de bijeenkomst: ‘Het vraagt om gezamenlijke inspanning en een meelevende instelling. Het vraagt van ons dat we de Gouden Regel toepassen, namelijk dat we anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.’  

Dit sluit aan bij de benadering van IofC, dat een link legt tussen het persoonlijke en het maatschappelijke. IofC zet zich op verschillende manieren in voor migranten. Onder andere door het creëren van veilige plekken voor dialoog in diaspora gemeenschappen, met workshops die het vertrouwen vergroten tussen migranten en lokale gemeenschappen en seminars die helpen het verleden te verwerken in of na conflictsituaties.

De Caux-IofC Foundation ziet er naar uit om verder samen te werken met IOM. Om bij te dragen aan de ‘hernieuwde waardering voor migranten’ en gezamenlijk te werken aan een sfeer van vertrouwen in Zwitserland.