maandag, september 15, 2014

Kinderen voor kinderen

 De kinderen zijn weer vertrokken, de spandoeken weg en het keukenpersoneel is uitgerust nadat ze acht dagen lang de maaltijden verzorgden voor maar liefst 170 kinderen en 330 volwassenen. Maar hoewel de conferentie over de rol van kinderen bij maatschappelijke verandering voorbij is, zijn de effecten dat allerminst. Het optimisme en de energie die de deelnemers tijdens de CATS-conferentie (Children as Actors for Transforming Society) voelden zullen nog lang doorwerken. Als een fysiek aandenken zijn daar de CATS-armbanden die de meeste mensen nog dragen. Maar vooral de acties die tijdens de conferentie zijn bedacht zullen een merkbare impact hebben in de samenleving..

De CATS-conferentie viel dit jaar samen met de 25ste verjaardag van het Verdrag inzake de rechten van het kind van de Verenigde Naties. Het actief betrekken van kinderen in het promoten en uitvoeren van kinderrechten stond daarom als belangrijkste onderwerp op de agenda.

Zo hebben André-Jacques Dodin, hoofd van de divisie intergouvernementele samenwerking en jeugdbeleid van de jeugdafdeling van de Raad van Europa, en een comité van tieners uit heel Europa en van de Peruaanse NGO Qosko Maki, een verklaring opgesteld over het tegengaan van online haat zaaien. De verklaring is bedoeld om het recht van het kind op respect te bewaken. Dit is een urgent onderwerp: vijfenzeventig procent van de Europeanen is wel eens slachtoffer geworden van haat zaaien. Dodin zal de verklaring aan de Raad van Europa voorleggen.

Actieve deelname in het promoten en uitvoeren van kinderrechten is een zaak voor alle kinderen. Zo was er tijdens de conferentie een groep van tien jonge gehandicapte deelnemers van Lumos, een welzijnsorganisatie die werkt voor kinderen in instellingen, vaak gehandicapt, in Oost-Europa. De organisatie is opgericht door de Britse auteur J.K. Rowling en strijdt voor de rechten van kinderen die door de samenleving worden geïsoleerd en in een instelling geplaatst.

De jongeren uit Bulgarije en Tsjechië co-faciliteerden een workshop over kinderparticipatie, deelden hun ervaringen op het grote podium en traden op met een theaterstuk over luisteren naar kinderen. De 25-jarige verstandelijk gehandicapte Michaela vertelde hoe zij dankzij de steun van Lumos aan haar familie weer de baas was geworden over haar eigen leven en hoe ze was uitgegroeid tot een onafhankelijker en actieve deelnemer van de maatschappij. Nu draagt ze zelfs bij aan het werk van Lumos door volwassen te leren hoe ze om moeten gaan met gehandicapte mensen.

In lijn met het thema participatie waren de plenaire sessies tijdens de conferentie erg interactief en de betrokkenheid van het publiek kon niet beter. Dit was het best te zien op de ochtend over rechtvaardigheid en bestuur. De eetzaal was omgetoverd in een soort Hyde Park, het Londense park waar iedereen op een zeepkist kan gaan staan en zijn mening kan geven over welk onderwerp dan ook. De deelnemers konden op stoelen gaan staan en de onrechtvaardigheden uitschreeuwen waarvan zij vonden dat er aandacht aan moest worden besteed. Daarna volgden er ‘rechtszaken’ in het theater. Vier van de onrechtvaardigheden werden er uitgepikt en door een jury van tieners beoordeeld. De jury deed uitspraken en bedacht oplossingen voor de misdaden.

De plenaire sessies waren vooral gericht op tieners en volwassenen. Voor de jongere kinderen waren er speciale sessies die aansloten bij hun behoeftes. In die sessies leerden ze het belang van kinderparticipatie. De workshops in de middag, zoals bloemschikken, film maken en theater, waren zo ontworpen dat kinderen actief mee konden doen.

Het succes van de CATS-conferentie dit jaar was niet mogelijk zonder het enthousiasme van de deelnemers en de wijde variatie aan workshops. Voor volgend jaar zit het organiserend team van de CATS-conferentie al weer barstensvol ideeën.

Een gedetailleerd verslag van dag tot dag van de conferentie vindt u op de website van onze partner Child to Child: http://www.childtochild.org.uk/news_categories/cats-news/

( Engels verslag Anne Reid)

Enkele citaten van jonge deelnemers over hun ervaring in Caux:

“De Cats-conferentie heeft me laten zien dat er eigenlijk geen grenzen zijn aan kinderparticipatie. We beperken alleen onszelf door een gebrek aan onderwijs en vertrouwen.” Arshad

“Het was een nieuwe ervaring voor me om mijn ervaringen en gedachten te kunnen delen in een veilige omgeving.” Diana

“Het horen van de ervaringen van andere jongeren, zelfs jonger dan ik, gaf me het vertrouwen dat ik nodig had om ook zelf dingen te gaan doen.” Max

“We willen dat iedereen weet dat wij bestaan. We willen dat onze stemmen worden gehoord in elke taal op elk continent. We hebben recht op insprak als het om ons gaat.” Lumos-deelnemer Ivan, Bulgarije.