zondag, oktober 18, 2020 - 13:00 to 16:30

KLIMAATVERANDERING - WIENS VERANTWOORDELIJKHEID?

Het islamistisch perspectief op klimaatverandering

Je kunt hele programma van Stichting Hijaz Gemeenschap volgen op zondag 18 oktober van 13.00 tot 16.30 UUR via de link op de website: www.hijazgemeenschap.nl

~~~~

UITNODIGING VAN STICHTING HIJAZ GEMEENSCHAP

Aanstaande zondag 18 oktober 2020 is het eindelijk zo ver, de online Blessed Summit Klimaatverandering.

Op dit moment houdt COVID-19 ons allen in de greep. Als we dit voor nu even wegdenken, dan is klimaatverandering het grootste maatschappelijke thema waar we ons mee bezig moeten houden. Helaas krijgt dit onvoldoende aandacht terwijl de impact van klimaatverandering op de aankomende generaties alleen maar groter wordt. Planten- en diersoorten sterven uit en natuurrampen nemen toe. De klimaatverandering en de daarmee gepaarde gevolgen raken alle regio's in de wereld. Hijaz Gemeenschap kaart dit thema aan zodat we met elkaar kunnen sparren hierover.

Een korte impressie van een aantal sprekers uit diverse werkvelden:

- Broeder Yusuf Abdi, jurist
- Broeder Danish Habieb, student rechten
- Professor Hans Opschoor
- Rudy van der Aar & Mohammed Kechouh
- Maulana Aqeel Hansildaar
- Maulana Galiel Abdurrahman
- Willem Jansen, programmacoördinator Initiatives of Change

Uiteraard bevat het programma ook lofzangen en spirituele muziek. Ook zullen we middels een Kahoot quiz nagaan hoe goed uw kennis is op het gebied van klimaatverandering. Het programma wordt vervolgens afgesloten door Zijne Eminentie Shaykh Faiz-ul-Aqtaab Siddiqi.

Kortom een programma dat niet gemist mag worden. Houd onze Facebookpagina en website www.hijazgemeenschap.nl in de gaten voor de YouTube link om het programma online te kunnen volgen.

Wij kijken ernaar uit om u aanstaande zondag online te mogen verwelkomen, tot dan!

Dank alvast.

Groeten,
Koraisah Habieb-Joeman
namens Stichting Hijaz Gemeenschap