dinsdag, februari 23, 2016

Leiderschapstraining - Amaliastraat voorjaar 2016In het weekend van 13 en 14 februari verzamelde een groep deelnemers zich op het centrum van Initiatives of Change in Den Haag voor de eerste twee pilot dagen van de vierdaagse Leiderschapstraining ‘Leiderschap: Van binnen naar buiten’.  De training richt zich op de relatie tussen persoonlijke en maatschappelijke verandering. Deelnemers verdiepen zich in hun eigen gedrag en keuzes, reflecteren op welke waardes voor hen belangrijk zijn en krijgen inzicht in de dynamiek van verandering.

Een diverse groep van elf jonge mensen gaf de aftrap voor deze pilot. Sommige waren al eens eerder bij Initiatives of Change geweest, voor anderen was dit de eerste kennismaking. De een was starter, de ander had al tien jaar werkervaring. De deelnemers waren afkomstig uit alle hoeken van de Randstad en hadden verschillende levensovertuigingen. Een ding had de groep gemeen: allen waren nieuwsgierig naar wat deze leiderschapstraining zou kunnen betekenen voor hun persoonlijke vraagstukken.

Leiderschapstraining - Amaliastraat voorjaar 2016De eerste dag stond in het teken van bewustwording van hoe we de wereld om ons heen interpreteren en hoe we verhalen vertellen aan onszelf en aan anderen. Is je eigen oordeel en gedrag wel zo zelfstandig tot stand gekomen als je denkt? Of word je ongemerkt beïnvloed door factoren waar je je niet eens bewust van bent? 

Aan de hand van theoretische modellen, oefeningen en testjes uit de psychologie kregen de deelnemers meer inzicht in hoe we de wereld om ons heen construeren en welke factoren daarbij een rol spelen.

Bovendien ervoeren we met elkaar de bijzondere effecten die momenten van stilte kunnen hebben. In een wereld waarin we snel vooruit willen en druk zijn, blijkt het vaak lastig om bewust de tijd te nemen om stil te staan.

‘In de training zijn veel nieuwe inzichten de revue gepasseerd. Het is goed om eens een stap terug te nemen en de mogelijkheid te benutten kritisch te kijken naar hoe je de wereld ziet en waar deze blik vandaan komt. Daarbij ben ik geïnspireerd om dit ook in mijn dagelijks leven meer toe te passen.’ - Deelnemer Jan-Jelle de Meijer.

Leiderschapstraining - Amaliastraat voorjaar 2016Op de tweede dag werd deze kennis in de praktijk gebracht tijdens een spel. Dit spel liet ons zien dat we ondanks de opgedane kennis snel in oude valkuilen stappen. Ook werden de patronen duidelijk waarin we de wereld vaak bekijken en ervaren. Dit kunnen confronterende inzichten zijn. Maar als je je eenmaal bewust bent van deze patronen en valkuilen, kan dat je helpen om er anders mee om te gaan en meer vanuit je eigen waarden te handelen. 

In de middag hebben de deelnemers, voor zichzelf, op basis van hun bovenstaande ervaringen een uitdaging geformuleerd, waarmee zij de komende periode aan de slag willen gaan. Na een gezellige afsluiting en een gezamenlijk drankje was dit eerste weekend afgerond.

‘In deze training namen we de tijd om stil te staan bij wie we zijn, waar we naartoe willen en hoe daar handen en voeten aan te geven. In een veilige en open sfeer ontstond er verbinding met gelijkgestemden en nieuwe perspectieven. Ik heb geleerd dat echte verandering van binnenuit komt. Een aanrader voor eenieder die zijn of haar leven een nieuwe impuls wil geven.’ -Deelnemer Maurits Hoenders

Het tweede deel van de Leiderschapstraining vindt plaats op 12& 13 maart. Dag een zal gaan over ‘ik of het systeem’. Aan de hand van opstellingen en systemisch werk krijgen deelnemers inzicht in de relatie tussen individu en systeem. De tweede dag staat in het teken van ‘waardevol leiderschap’. Welke waarden zijn voor een ieder van belang en wat zijn onze gezamenlijke waarden? We werken gezamenlijk verder aan ons persoonlijke leiderschap. En dat alles zonder te vergeten om ook met elkaar te genieten van de interactie en het plezier met elkaar op onze gezamenlijke en individuele weg.

Christiaan Groen

Graphic recorder Willemijn Lambert tekende een programma-overzicht van het eerste weekend:

Visueel verslag Leiderschapstraining door Willemijn Lambert