dinsdag, februari 12, 2013

Op woensdag 6 februari organiseerde de diaconie van de Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO) een filmavond over het thema Levenskunst.
De diaconie koos voor de film ‘de Imam en de dominee’. Een indrukwekkende documentaire over een imam en een dominee, die in Nigeria elkaar letterlijk te vuur en te zwaard bestreden. Zij komen tot het besef dat dit niet in overeenstemming is met hun geloof en richten met vallen en opstaan gezamenlijk een stichting interreligieuze mediation op.

Op woensdagavond kwamen 45 bezoekers, onder wie ook vertegenwoordigers van de Islamitische Vereniging te Leiden. Willemijn Lambert en Maurits van den Wall Bake van de organisatie Initiatives of Change leidden de discussie op plezierige en deskundige wijze. De discussie was open en levendig. Begrippen als wederzijds open staan voor het geloof en de gebruiken van de ander, vertrouwen hebben in plaats van angst, werden met elkaar besproken. In de gesprekken na afloop van de bijeenkomst bleek dat allen deze avond als waardevol ervaren hebben. Toen bekend werd dat er een vervolg op deze film bestond, drongen de aanwezigen erop aan om ook deze film te vertonen. De organisatoren van deze avond beloofden contact te houden met Initiatives of Change in Den Haag en te bekijken of er een vervolg op deze avond kan komen.

Bas van Rijswijk, voorzitter diaconie PGO te Oegstgeest