vrijdag, december 13, 2019

Liefde is het krachtigste medicijn


Jacob Korf was één van degenen die hun persoonlijke levensverhalen vertelden tijdens de interreligieuze conferentie op 16 november jongstleden bij het Institute of Social Studies in Den Haag (zie foto hiernaast).

'Liefde is het krachtigste medicijn' is de les die je uit het levensverhaal van dominee Jacob Korf kunt trekken. 

Jacob Korf, nu met emeritaat, was predikant van de protestantse kerk in Nederland. Hij was ook voorzitter van de 'Council of Worldviews and Religions' en voorzitter van de Dutch Society of Queer Theologian (WHT).*

‘Ik had een gelukkige jeugd in een christelijk gezin. Vanaf het begin wist ik dat ik anders was. Totdat ik de liefde van mijn leven ontmoette, leidde ik teruggetrokken bestaan. Later werd ik actief in 'queer theologie' en sinds 9/11 in het interreligieuze debat. Ik ben een bevoorrecht mens: een mannelijke, blanke, homoseksuele en liefhebbende gelovige, die lichtvoetig met zijn identiteit omgaat.

Belangrijker dan wat ik ben, is hoe ik ben! De stem die me altijd heeft geleid, wordt elke dag duidelijker. Veel mensen worstelen in hun dagelijks leven. Maar je hebt ook het recht je eigen leven te veranderen. Waar je ook in gelooft, hoe oud je ook bent, waar je ook staat: je moet jezelf worden en dat verdien je!’

Toen ik de kamer binnenstapte om naar zijn levensverhaal te luisteren, kreeg ik onmiddellijk het vredige gevoel dat ik in liefde ondergedompeld werd. Het was alsof ik een oude vriend ontmoette, met wie ik een kopje koffie kon drinken en over het leven kon praten. Ik zei tegen mezelf: Laat je vooroordeel en je vooringenomenheid varen en ga met open geest naar het levensverhaal van deze predikant luisteren tijdens de conferentie, dan kun je het dagelijkse leven daarna lichter ervaren en ben je meer in staat om liefde te voelen.

Als christen en homo wordt Jacob door sommige mensen verkeerd begrepen, omdat ze homoseksualiteit als een zonde zien. Voor Jacob is echter liefde de waarheid en dit kan hij aan iedereen uitleggen. Met liefde beziet hij ook de wereld. Toen hij erachter kwam dat hij anders was dan anderen, vroeg hij God misschien wel duizend keer: ‘Waarom heb je me zo gemaakt?’ Het antwoord bestond al voordat hij geboren was en dat is liefde.’

Iedereen kan makkelijk beoordeeld en gekwetst worden door de stereotype denkbeelden die wij allemaal hebben. Maar het is uiteindelijk liefde die alle barrières in ons hart kan wegnemen. Liefde heeft Jacob op de been gehouden tijdens moeilijke momenten. Dankzij de liefde die Jabob heeft mogen ervaren, heeft hij het nooit opgegeven. En dankzij de liefde waarmee hij door verschillende mensen omringd wordt, kan hij een gelukkig mens zijn. Hij wenst dat iedereen op dezelfde manier de kracht van liefde zou kunnen voelen. 

We gaan elke dag onze weg met zware lasten. Soms maak je je te druk over wat de buitenwereld van je vindt. Maar het is belangrijker dat je weet wie je bent en waarvoor je gemaakt bent. Volg de stem in je hart en wees helder over de betekenis van je leven. De waarheid waarnaar je op zoek bent, ligt allang besloten in je hart. Laat anderen nooit de meester worden van je leven. Alleen jij zelf kunt dat zijn.
(Aldus vrij naar Jacob Korf)

* Queer: Mensen die hun seksuele voorkeur liever niet in een hokje plaatsen. Iemand die queer is wil zich dus liever niet identificeren als lesbisch, hetero, biseksueel of panseksueel.

door: Zoey Hu, vertaald door Uyên Lu
Foto's: Zoey Hu, Uyên Lu