donderdag, maart 10, 2016

Op zoek naar een gedeeld verhaal

De vluchtelingencrisis heeft een pijnpunt in onze Nederlandse samenleving, en ook in Europa blootgelegd. In plaats van dat deze uitdaging ons verenigt, verdeelt zij ons. De toenemende polarisatie en onverdraagzaamheid dreigen een groter probleem te worden dan de komst van vluchtelingen.

Het ontbreekt ons aan de gezamenlijkheid die nodig is om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Er zijn geen simpele oplossingen. Juist omdat die er niet zijn, moeten we samenwerken, niemand uitsluiten.

We kunnen ons afvragen of er wel zoiets bestaat als een Europese of Nederlandse samenleving. De samenleving is niet iets abstracts. Dat ben jij en dat ben ik, dat is iedereen in Nederland. Het houdt in dat wij allen ‘samen’ ‘leven’; maar hoe samen zijn wij? We kunnen ons laten leiden door enerzijds een angstcultuur, maar anderzijds ook door vertrouwen in elkaar te stellen – soms zelfs tegen beter weten in. Daar is moed voor nodig.

Kunnen we proberen het onderdeel ‘samen’ in onze samenleving met elkaar te onderzoeken, door te starten vanuit ieders persoonlijk verhaal?  Zal het ons lukken om tot een gedeeld verhaal te komen…?

Dit is een hartelijke uitnodiging om op donderdagavond 28 april naar de Amaliastraat 10 in Den Haag te komen om te zien of deze laatste vraag met een ja beantwoord kan worden. Verhalen zullen deze avond centraal staan. Verhalen die verrassen, ontroeren en verbinden.

Mijn verhaal, jouw verhaal, ons verhaal.

 

Programma

Mohamed Sini

Je bent welkom om 18.00 uur voor een buffet met gerechten uit verschillende windstreken, die de rijkdom van onze samenleving verbeelden. Na het buffet, om 19.00 uur, geeft Mohamed Sini het startschot voor het delen van verhalen. Mohamed Sini (Marrakech, 1957) is senior strategisch adviseur korps-leiding van de Nationale Politie en was directeur bij ROC Midden Nederland. Hij was onder meer lid van de Nationale UNESCO Commissie en vicevoorzitter van de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk.


Aanmelden

Wil je erbij zijn op donderdag 28 april? Meld je dan online aan via: https://goo.gl/9rXkwM.
 

Praktische informatie

Dag: donderdag 28 april
Tijd: aanvang buffet 18.00; aanvang avond 19.00
Locatie: centrum van Initiatives of Change, Amaliastraat 10, 2514 JC Den Haag
 

Illustratie: Wytse Noordhof (http://www.graagapplaus.nl