donderdag, maart 10, 2016

Rapport RIVM over BPA - voorjaar 2016De Nederlandse overheid wil de dagelijkse blootstelling van mensen aan de hormoonverstorende stof Bisfenol A (BPA) omlaag brengen. Het kabinet gaat er op aandringen de Europese norm voor de aanvaardbare dagelijkse blootstelling aan BPA omlaag bij te stellen. Ook wil de overheid een aantal nationale maatregelen nemen, om blootstelling van de meest kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, jonge kinderen en werknemers te verminderen. Dit laat minister Schippers weten naar aanleiding van een nieuw rapport van het RIVM over BPA en beleidsaanbevelingen van het bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering.

Initiatives of Change organiseerde afgelopen najaar een aantal ronde-rafelgesprekken en besloten bijeenkomsten over hormoonverstorende stoffen. IofC is zelf geen expert op dit onderwerp, maar bracht verschillende professionals bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen en gerichte actie te stimuleren. Aan de gesprekken namen vertegenwoordigers deel van NGO's en overheden uit Nederland, Denemarken en Zweden. Ook het European Environmental Bureau zat aan tafel. De bijeenkomsten vonden plaats onder de vlag van het internationale programma van IofC Vertrouwen en integriteit in de wereldeconomie

De beleidsvoornemens van de minister zijn een hoopgevende stap in het beperken van de gezondheidsschade door hormoonverstorende stoffen. Zo wil Schippers in gesprek met ziekenhuizen om de blootstelling van BPA via medische apparatuur op de kinderafdelingen en intensive care units voor pasgeborenen terug te dringen. Informatie over de risico's van BPA wordt toegevoegd aan voorlichting voor zwangere vrouwen. Verder wil het kabinet zich ervoor inzetten dat er naar veilige alternatieven wordt gezocht door het bedrijfsleven. 

Bisfonal A is een veelvuldig gebruikte chemische stof en is onder andere terug te vinden in electronica, bouwmaterialen, speelgoed, voedselverpakkingsmaterialen, in inkt en kassabonnen, infuusapparatuur en implantaten. Bij een te hoge blootstelling kan het het hormoonsysteem beïnvloeden.

Lees meer over hormoonverstorende stoffen en de activiteiten van IofC daarover in het artikel 'In dialoog over risico's hormoonverstorende stoffen'