Hieronder tref je een chronologisch overzicht van het nieuws dat bij Initiatives of Change Nederland is verschenen.

Aan de linkerkant in het menu kun je het nieuws selecteren op onder andere de volgende onderwerpen: vrede en sociale samenhang, ethiek en leiderschap, duurzaam leven en levensverhalen.

 

maandag, 17 februari, 2020
Yusri

Het project duurzame cacaoteelt in Sulawesi, Indonesië, krijgt sinds december hulp van Yusri (30 jaar), afgestudeerd aan het departement van plagen en plantenziekten aan de Hasanuddin Universiteit in Makassar.

woensdag, 19 februari, 2020
Photo: Uyên Lu

Charisma is afgeleid van het Griekse woord ’charis’ en betekent gunst, gave of geschenk van de goden. Kun je hier dan invloed op uitoefenen als het een gave is?

vrijdag, 14 februari, 2020
dreigende lucht

Hij is bijna 96 en volledig blind en toch ziet hij dingen die menigeen niet ziet. Oud-diplomaat en vredesactivist Edy Korthals Altes kan zijn verbazing niet onderdrukken ...

maandag, 16 december, 2019

'Liefde is het krachtigste medicijn' is de les die je uit het levensverhaal van dominee Jacob Korf kunt trekken.

maandag, 16 december, 2019

...'Wat me vandaag het meest opviel, was dat we allemaal heel verschillend kunnen zijn en toch het eens worden over bepaalde zaken. Je hoeft komend van verschillende religieuze achtergrond elkaar niet in de haren te vliegen. Voor mij was het prachtig te ervaren dat we echt konden proberen elkaar te begrijpen,' aldus Victoria, een deelneemster aan de 12e Interreligieuzeconferentie, die als vrijwilligster meehielp met de organisatie. 

donderdag, 28 november, 2019

Tijdens een lunchbijeenkomst op maandag 16 december gaan we luisteren naar een aantal eigentijdse kerstverhalen. Verteller is Joost Röselaers, remonstrants predikant te Amsterdam en medeschrijver van de bestseller van 2018 'Kom vanavond met verhalen…' *. Er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van en je eigen ervaring met Kerst.

woensdag, 30 oktober, 2019

Nederland was dit jaar door 12 mensen vertegenwoordigd bij de conferenties in Caux, Zwitserland. Een goede reden om hen naderhand uit te nodigen om elkaar te leren kennen. Op donderdag 10 oktober stond om 18:00 uur een maaltijd klaar in de Amaliastraat en ontmoetten 8 deelnemers elkaar.

woensdag, 30 oktober, 2019

De mens als heerser over de natuur, dat beeld is in de moderne christelijke theologie vaak naar voren gekomen. Het idee dat de mens de aarde beheert in opdracht van God heeft grote gevolgen gehad, zegt theoloog en journalist Trees van Montfoort. Ze vindt het tijd voor een nieuwe ‘groene theologie’.

woensdag, 30 oktober, 2019

‘In Nederland voel ik me Indonesiër en in Indonesië Nederlander. Vaak voelt dat als een probleem, maar voor dit project zie ik het als een voordeel.’ Aldus Rudy van der Aar (Nederlandse vader, Javaanse moeder) halverwege het interview over het project voor biologische cacaoteelt La Galigo, waarvoor hij zich inzet. Hij is thuis in beide landen en kan zo de verbinding leggen tussen de stichting, vrijwilligers en sponsoren in Nederland en de biologische cacaoboeren op Sulawesi.

Pagina's