Hieronder tref je een chronologisch overzicht van het nieuws dat bij Initiatives of Change Nederland is verschenen.

Aan de linkerkant in het menu kun je het nieuws selecteren op onder andere de volgende onderwerpen: vrede en sociale samenhang, ethiek en leiderschap, duurzaam leven, zingeving en levensverhalen.

 

vrijdag, 11 juli, 2008

Het redactielid Geert-Willem Overdijkink was in Estland om een reportage te maken voor TV Rijnmond, waar hij als journalist voor werkt.

vrijdag, 11 juli, 2008

Het begon allemaal een jaar geleden in India. Tijdens een bijeenkomst van Initiatives of Change in Panchgani ontmoetten wij Dorothy Tingu uit Oeganda. Dorothy heeft iets met Nederland en omgekeerd. Nederlandse vrienden hebben haar geholpen – en doen dat nog steeds – met haar huis in Kampala, dat ze daardoor kan gebruiken voor het werk van IC, waar ze al haar tijd aan geeft. We vertelden Dorothy over de cursussen van Foundations for Freedom in Oost-Europa, waar we bij betrokken zijn. Haar reactie: 'Dat is ook nodig voor jonge mensen in Oeganda. Kunnen jullie mij komen helpen?'

vrijdag, 11 juli, 2008

Michael Henderson, journalist en schrijver uit Engeland, over vergeving en hoe de vicieuze cirkel van haat en wraak doorbroken kan worden.

vrijdag, 11 juli, 2008

In oktober 2002 organiseerde de minister van cultuur van Indonesië in Jakarta een symposium over het akkoord van Linggadjati. Bij die gelegenheid hield Joty ter Kulve-van Os een lezing over haar vader Koos van Os.

vrijdag, 11 juli, 2008

Op 11 en 12 augustus bracht een tweedaags seminar moslims en christenen samen rond het thema 'De spirituele factor in een seculiere samenleving'. Onder de 100 deelnemers, voornamelijk uit Europa, waren ook andere religieuze tradities vertegenwoordigd. Dit seminar werd gezamenlijk georganiseerd door Initiatives of Change (IC) en de World Conference of Religions for Peace (WCRP). Vooraanstaande leden van de International Association for Religious Freedom (IARF) hadden een belangrijke bijdrage. De conferentie die plaatsvond in het internationale conferentiecentrum van Initiatives of Change in Caux, Zwitserland, had een interactief karakter: er werd voornamelijk in kleine groepen van gedachten gewisseld.
Hennie de Pous-de Jonge

vrijdag, 11 juli, 2008

Al 29 jaar vinden er in Caux conferenties plaats voor mensen uit industrie en zakenleven, geheten de Caux Conferences for Business and Industry (CCBI). Onderdeel daarvan is de Junior Round Table, een vanuit Nederland geïnitieerd wereldwijd netwerk voor jonge 'professionals'. Sinds dit jaar wordt de hele CCBI geoganiseerd door twee leden van de Junior Round Table (JRT), Menso Fermin, financieel controllor uit Nederland en Steven Greisdorf, financieel consultant uit de VS. Zij werden actief bijgestaan door andere Nederlandse leden van de JRT. Eén van hen doet hieronder verslag.
Hein Bogaard

vrijdag, 11 juli, 2008

Tijdens een dialoog over moslimgemeenschappen in Europa (Caux: Connecting Communities 12-18 juli) dat als thema had 'Naar een open samenleving' , voerde Mohamed Sini het woord.

zondag, 01 september, 2002

De eerste conferentie in Caux (5-10 juli) had als titel 'Service, Responsibility and Leadership'. Toen ik de Caux folder in handen kreeg, was het van alle titels deze die mij het meest aansprak. Ik had daar direct de associatie bij van Dag Hammarskjöld, voor wie dienstbaarheid een kernbegrip was, in zijn functie als secretaris generaal van de VN en als schrijver van het geestelijk dagboek 'Merkstenen'. Sinds ik vorig jaar mijn proefschrift over zijn 'internationale dienstbaarheid' heb afgerond, kijk ik uit naar mogelijkheden om zijn visie uit te dragen. Die kans kreeg ik in Caux, waar ik zowel een lezing als een workshop over Dag Hammarskjöld gegeven heb.
Monica Bouman

vrijdag, 11 juli, 2008

Lecture by Dr John B. Taylor, for 'The spiritual factor in secular society', Caux Switzerland.

vrijdag, 11 juli, 2008

Lecture by Monica Bouman, Caux Conference on 'Service, Responsibility, Leadership', 6 July 2002 Switzerland

Pagina's