woensdag, februari 29, 2012

Maarten de Pous (Photo: )Maarten de Pous (Aalsmeer 1941), is getrouwd met Elisabeth Davey en heeft drie volwassen kinderen. Na zijn eindexamen HBS-B in 1959 besloot hij zich volledig in te zetten voor Initiatives of Change. Hij was van plan dat jaar in Delft te gaan studeren, maar voelde zich toch meer aangetrokken door het programma van IofC en de mogelijkheid een aandeel te hebben in het bouwen van bruggen tussen mensen.

Van 1959 tot 1968 was hij werkzaam in de Verenigde Staten. Allereerst maakte hij deel uit van een internationale groep van honderdvijftig mensen die op Mackinac Island in Michigan een hypermoderne film-en TV Studio bouwden, als onderdeel van het daar gevestigde IofC conferentiecentrum. Vervolgens werkte hij o.a. als assistent-cameraman mee aan de productie van vele speelfilms en documentaires die het gedachtengoed van IofC uitdroegen. Daarna heeft hij met verschillende IofC toneelstukken door Amerika gereisd als deel van het ondersteunende team.

Verder was hij enkele jaren actief in de staten Arizona en New Mexico, waar hij veel contacten opbouwde en onderhield met zowel jongeren als ook de leiders van de oorspronkelijke bewoners (Native Americans).

Terug in Nederland heeft hij zich eerst beziggehouden met het organiseren van activiteiten en conferenties voor gezinnen en daarna voor mensen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven. Van 1986 tot 2007 was hij Europees Coordinator van de Caux Round Table, een internationaal netwerk van leidinggevende mensen uit het bedrijfsleven, dat een vrijemarkteconomie voorstaat die gebaseerd is op sociaal, ethisch en moreel verantwoord gedrag van alle betrokkenen.

Hij is nu adviseur van de Caux Round Table en Caux Inititives for Business.