vrijdag, juni 5, 2009

Learning to be a Peacemaker

Een trainingsprogramma voor Jonge Europese Moslims

a training programme for young European Muslims (YEM)

 

Achtergrondinformatie Learning to be a Peacemaker programma

De meerderheid van de moslimbevolking in Europa bestaat uit jonge moslims (65% is onder de 30 jaar). De beeldvorming rond deze bevolkingsgroep is vaak negatief. In het debat over de Islam en moslims overheersen thema´s als terrorisme, radicalisering en intolerantie. Veel jonge moslims voelen zich in het defensief gedrongen en weten niet hoe ze betrokken kunnen raken bij constructieve activiteiten in hun samenleving.

Om hier een antwoord op te geven heeft Ajmal Masroor, imam in Groot–Brittanië, het Learning to be a Peacemaker programma geïnitieerd. Hij is ervan overtuigd dat er spoedig actie ondernomen moet worden, om te voorkomen dat spanningen tussen bevolkingsgroepen tot uitbarsting komen. De moslimgemeenschap in Europa heeft dringend behoefte aan nieuwe leiders die in staat zijn bruggen te bouwen en het tolerante gezicht van de Islam uit te dragen, aldus Masroor.

Het YEM programma zal 100 jonge Europese moslims in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 30 jaar uitrusten met een diepgaande kennis van de Islamitische benadering van vrede, voorbeelden van vredesopbouw uit het verleden en van vandaag, en vaardigheden in het faciliteren van eerlijke en diepgaande dialoog. Vanuit deze basis zullen ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze hele samenleving.

Doelen

• Opbouwen van een Europees netwerk voor vredeswerk. • Opleiden van potentiële leiders uit moslimgemeenschappen tot bruggenbouwers tussen verschillende bevolkingsgroepen en inspirerende voorbeelden voor toekomstige generaties. • Geven van een aanzet tot soortgelijke programma’s in landen met een aanzienlijke moslimbevolking, waaronder Nederland. • Vergroten van de weerbaarheid van jonge moslims tegen negatieve beeldvorming

• Vijf of meer deelnemers van verschillende moslimachtergrond aan beide delen van het programma (zie hieronder). Het doel is om een zo divers mogelijke en representatieve groep samen te stellen. Aangezien de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen het grootse deel van de Nederlandse moslimbevolking vertegenwoordigen, worden jonge Turkse en Marokkaanse Nederlanders aangemoedigd zich aan te melden. • Drie deelnemers met een niet-islamitischeachtergrond aan de tweede fase van het programma. • Twee coördinatoren: Rudy van der Aar en Andries Jan Zijlstra . Zij zullen begeleiding van de deelnemers tijdens de voorbereiding en tijdens het programma verzorgen.

Beoogde activiteiten

Honderd jonge moslims uit Europese landen met een aanzienlijke moslimpopulatie zullen deelnemen aan een programma van 4-15 augustus in het internationale conferentiecentrum van Initiatives of Change in Caux, Zwitserland (www.caux.ch).

Het programma zal uit twee delen bestaan:

Deel 1: Cursus ‘Peace-making in Islam’, (4-9 augustus 2009-alleen voor Europese Moslims)

De jonge moslimdeelnemers zullen onder leiding van vooraanstaande moslimwetenschappers een cursus volgen in de Islamitische benadering van vraagstukken rond vrede en geweld. Door te putten uit een verscheidenheid van Islamitische bronnen toont de cursus aan dat Islam in de kern vredelievend is.

Deel 2: Deelname aan de conferentie ‘Tools for Change – Learning to be Peace-makers’, (9-15 augustus 2009 trainingsprogramma voor ruim 300 deelnemers van over de hele wereld - www.iofc.org/tools-for-change)

Tijdens de jaarlijkse ‘Tools for Change’ conferentie kunnen de deelnemers kiezen uit verscheidene cursussen, variërend van ‘Peacebuilding and Conflict Transformation’, ‘Honest Conversation and Dialogue Facilitation’ en ‘Mobilizing and Maintaining Diverse Teams’ tot ‘Effective Communication and Inner Resources’. De deelnemers krijgen ook de kans om te leren van professionals en activisten die betrokken zijn bij vredeswerk in verschillende conflictgebieden. Omdat aan deze conferentie wordt deelgenomen door mensen van verschillende religieuze en culturele achtergrond, hebben de deelnemers aan het Peace-making project de kans het geleerde meteen in praktijk te brengen. Ter voorbereiding op het programma in Caux, zullen in Nederland één of twee voorbereidingsbijeenkomsten gehouden worden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met  IofC Nederland, Den Haag. 

Je kunt de officiële uitnodiging hieronder downloaden in pdf.

Let op: de genoemde deadline voor inschrijving is verschoven naar: 1 juni 2009