dinsdag, maart 30, 2010

Alice Cardel Terwijl buiten een lange winter eindelijk plaats maakte voor de lente, verzamelden zich op het weekend van 20 en 21 maart zo’n twintig deelnemers in het centrum van Initiatives of Change (IC) in Den Haag voor een training in leiderschap en conflictoplossing. De training werd gegeven door Alice Cardel*. Naast een grondige verkenning van de begrippen ‘leiderschap’ en ‘conflict’, werd ‘cultuur’ geïntroduceerd als een onmisbare brug tussen de eerste twee elementen. Leiders worden per slot van rekening geacht om te kunnen gaan met conflicten. Maar hiervoor is het wel van belang dat men zich bewust is van de cultuur van de betrokken groepen en individuen. Hier betreft ‘cultuur’ niet alleen onze nationale en etnische tradities, maar ook alle sociale groepen en rollen waar we ons gedurende de dag in bevinden. Dit alles maakte de training uiterst relevant voor ieder van ons: in allerlei sociale verbanden, of het nu om een regering of een gezin gaat, doen zich conflicten voor, hetgeen vraagt om een passende stijl van leiderschap. DeelnemersDeelnemersDe gemengde samenstelling van de groep deelnemers droeg tevens bij aan deze bespreking van cultuur. Met variërende leeftijden en met zeer verschillende culturele, beroepsmatige en religieuze achtergronden, was er een veelheid aan invals-hoeken vertegenwoordigd. Sommigen waren al lange tijd betrokken bij IC, voor anderen was dit het eerste bezoek aan het centrum aan de Amaliastraat. En terwijl we ons bogen over de vele interactieve oefeningen, rollenspellen en case studies, leerden we onszelf en elkaar weer een stukje beter kennen. Gedurende de twee dagen werden we aangemoedigd om te overdenken hoe we onszelf en degenen om ons heen waarnemen. Het model voor conflictoplossing dat Alice presenteerde, gaat uit van een eerlijke beschouwing van onze eigen behoeften en beweegredenen, en van een bereidheid om hier open over te communiceren. Bovendien gaat het voorbij aan de gangbare strategie om vooral de eigen belangen veilig te stellen, en daagt ons uit om een breder perspectief in te nemen waarin de behoeften van alle betrokken partijen even belangrijk zijn. Case studies van waargebeurde conflictsituaties boden gelegenheid tot het oefenen van onze nieuwe vaardigheden, waaronder ook het vieren van een succesvol opgelost conflict! Aan het einde van het weekend keken we terug op hoe deze twee dagen ons beïnvloed of veranderd hadden. Ook keken we vooruit, want zowel internationaal als binnen IC Nederland zijn er plannen om meer aandacht te besteden aan trainingen. Al met al was dit weekend dus een geslaagd voorproefje, wat bij veel van de deelnemers naar meer smaakte!

Tessa Calkhoven

* Alice Cardel, oorspronkelijk uit de Filippijnen, is sinds ruim een jaar directeur van de afdeling Training van Initiatives of Change Internationaal en houdt kantoor in Genève. Ze heeft een ruime ervaring op het gebied van training. Ze gebruikt daarvoor de Bridge Model Way, een methodedie ze zelf ontwikkeld heeft tijdens haar master studie Public Administration aan Colombia Universiteit in New York. Vervolgens heeft ze dit model jarenlang kunnen toetsen in de praktijk. Ze had haar eigen trainingsinstituut in New York en haar klanten kwamen uit de overheid en niet-gouvernementele organisaties, ziekenhuizen, kerken, scholen en universiteiten. In 2008 verhuisde ze naar Genève om daar de taak van directeur training van Initiatives of Change Internationaal op zich te nemen.

Dit artikel verscheen in Ander Nieuws maart / april 2010