maandag, september 20, 2010

Met veel positieve energie en goede moed vertrokken zes jonge Nederlanders eind juli naar Caux om deel te nemen aan een training van de Britse imam Ajmal Masroor, die daar vorig jaar de cursus 'Learning to be a Peacemaker' gaf. Zijn initiatief om jonge Europese moslims tot vredestichter op te leiden vond deze zomer zijn vervolg in de vorm van een speciaal ontwikkeld Train-de-Trainers programma.

De training was voornamelijk bedoeld om een groep Europese jongeren, overwegend maar niet uitsluitend moslims, in staat te stellen om in de zomer van 2011 als groeps- en discussieleiders te fungeren tijdens een nieuwe Learning to be a Peacemaker conferentie. Daarnaast kunnen we alle opgedane kennis en vaardigheden toepassen bij het opzetten van lokale projecten onder de noemer van het overkoepelende European Peacemaker Network (EPN).

Onze training (zie foto) vond plaats in de namiddagen gedurende de ‘Iedereen telt mee!’ conferentie, waarvan we het ochtendprogramma dus konden meemaken. In onze trainingssessies gingen we in op inhoudelijke thema’s als: wat zijn religieuze voorschriften en wat slechts culturele gebruiken? Welke islamitische kwesties spelen vandaag de dag en zorgen deze voor problemen in het dagelijks leven van een moslim? Hoe interpreteer je als moslim je religieuze bronnen om antwoorden te vinden op actuele vragen? Zijn er fundamentele verschillen tussen islamitische en Europees-seculiere waarden? Wat zegt de islam over vrede en vertrouwen, en hoe kunnen we daaraan werken in onze samenleving? Ten dele kwamen ook de praktische vaardigheden omtrent groeps- en discussieleiding aan bod, maar wegens tijdgebrek zal dit deel in een aparte training in november afgerond worden.

Het was een zeer nuttige training die ons een flinke dosis positieve energie gaf om onze kennis over te dragen en een zo goed moge-lijk leven te leiden in het land waar we wonen. De term peacemaker betekent namelijk ook dat je je kennis kunt gebruiken om op een vruchtbare manier in contact te komen met de mensen in je eigen omgeving en om conflicten op te lossen die vandaag de dag spelen rondom de islam. Zo hopen wij op een goede toekomst in eigen land en een goed vooruitzicht naar de volgende zomer in Caux!

Rudy van der Aar

Andere ervaringen:

Andries Jan Zijlstra: Tijdens de gesprekken in de cursus bleek dat de meeste islamitische waarden goed verenigbaar zijn met West-Europese waarden. Kritisch denken bijvoorbeeld: de islam leert dat het beter is om zelf onafhankelijk na te denken dan om blind de mening van autoriteiten te volgen. Dat zou ik hier graag in de praktijk brengen: ik zou de mensen in Nederland willen aansporen om zelf het gesprek aan te gaan met moslims en zo hun vooroordelen eens kritisch onder de loep te nemen.

Het (letterlijke) hoogtepunt van de week was de nachtelijke beklimming van de Rochers de Naye. Het was een magische ervaring om samen onder de bescherming van een aluminium deken de zomerzon te zien opkomen boven de Alpen (zie foto).

Ifa Chaeron: Elke ochtend deden we mee aan de gespreksgroepen, en daarnaast vond ik het heerlijk om samen te werken met andere mensen van zeer verschillende achtergrond tijdens de lunchploegendienst. In de middagen volgden we de cursus Train-de-Trainers. Het heeft mij aan het denken gezet over mijn islamitische opvoeding in een Europese context. Het heeft mijn geloof versterkt in die zin dat ik al die tijd de juiste middelen had, maar deze niet effectief gebruikte. Kennis, zelfstandig nadenken, een gezonde en zuivere intentie, naastenliefde, begrip, samenwerking en ambities zijn termen die een belangrijke rol spelen in de islam, en in elke samenleving.

Saleh Safiruddin: De eerste indruk die ik kreeg bij aankomst was: het is net een sprookje! Met een uitzicht om eindeloos van te genieten, en een frisse, schone lucht om in te ademen, waren we na een lange reis alweer vol energie.

Elke ochtend was het genieten van de zeer creatieve Ochtendshow: de dag beginnen met positieve en tot nadenken stemmende boodschappen, gebracht op een manier waardoor je geen keuze hebt dan om hardop te lachen, is echt een aanrader!

Bij de eerste trainingssessie met Ajmal was ik gelijk onder de indruk. De training was doelgericht en effectief. Ik heb veel inspiratie en motivatie meegenomen en ik hoop dat wij de methoden en technieken die we geleerd hebben goed kunnen toepassen om meer harmonie te ontwikkelen tussen moslims en niet-moslims in Nederland.

Wati Chaeron: Het was een bijzondere ervaring om mijn man en mijn zus dit jaar naar Caux mee te mogen nemen. Het is geweldig om zoiets prachtigs te kunnen delen met mensen die je lief hebt. Persoonlijk vond ik dat er een goede wisselwerking was met de conferentie ‘Iedereen telt mee’. De normen en waarden die we leren, kun je goed tijdens de conferentie in praktijk brengen. De islamitische wet leert ons bijvoorbeeld hoe we ook vanuit een minderheidspositie respect en rechtvaardigheid kunnen betrachten. Het was dus een geweldige oefening om als leider van een gespreksgroep ook met verschillende mensen (en dus verschillende overtuigingen) samen te werken. Ik kijk zeker naar volgend jaar uit voor de grotere EPN conferentie!

Dit artikel verscheen ook in Ander Nieuws september /oktober 2010