dinsdag, juli 26, 2011 (All day) to zondag, juli 31, 2011 (All day)

De conferentie 'Learning to live in a multicultural world: Diaspora and peacemaking in Europe' is dit jaar van 26-31 juli 2011 in Caux, Zwitserland. Aan deze conferentie nemen ook jonge Europese Moslims deel die voorafgaand de training 'Learning to be a Peacemaker' gevolgt hebben. 

Introductie

De multiculturele samenleving is door veel Europese politici en deskundigen een mislukt project genoemd. Die mening delen wij niet: de multiculturele samenleving is een onontkoombaar feit, al kunnen de manieren waarop zij gestalte krijgt zeker verbeterd worden. Dat is het doel van deze conferentie: om met de verschillende groepen die deel uitmaken van het pluralistische Europa samen te werken aan meer respect en vertrouwen gebaseerd op gezamenlijke waarden. De rol van diaspora- of migrantengemeenschappen is hierbij cruciaal. Zij kunnen conflicten enerzijds veroorzaken of aanscherpen, maar anderzijds kunnen ze als bruggenbouwers bijdragen aan de sociale cohesie. In een zesdaags programma met vele interessante sprekers en diepgaande Learning Tracks wordt deze thematiek uitgediept.  

 
Programma

In plenaire ochtendbijeenkomsten gaan experts en toonaangevende professionals met u in discussie over thema’s zoals identiteit en identiteitspolitiek, machtsverhoudingen in en deelname aan de maatschappij, rollen en behoeften van de verschillende groepen in de samenleving, en visies voor een inclusieve multiculturaliteit. De avondprogramma’s bieden een mix van ontspanning en informatie; zo is er een Peace Fair gepland waar verschillende organisaties hun initiatieven op het gebied van vredeswerk, diasporagemeenschappen en/of interculturele dialoog kunnen presenteren aan een breder publiek.

 
Learning Tracks

In de middagen neemt u deel aan een door u gekozen Learning Track gedurende de gehele conferentie. De mogelijkheden zijn: 

  • Religious Diversity and Anti-Discrimination

  • Diaspora and Conflict Transformation

  • Introduction to Facilitation Skills and Methods for Conflict Resolution

  • Children’s rights to respect in a multicultural society: Tools for parents, teachers and child professionals

  • Trustbuilding and Honest Conversation: Character, Commitment and Competence

  • Intergenerational Dialogue – Peace Begins at Home

  • Project Development and Project Management

  • Media Ethics for Democracy and Mutual Understanding 

Voor wie?

De conferentie richt zich tot iedereen die zich interesseert in deze thematiek en die bij wil dragen aan een meer harmonieuze multiculturele samenleving. Bijvoorbeeld: leden van migrantengemeenschappen, professionals die te maken hebben met maatschappelijke vraagstukken, studenten en jongvolwassenen die zich in willen zetten voor betere verstandhoudingen tussen culturele groepen, en iedereen die de kansen en uitdagingen die de multiculturele samenleving biedt, wil benutten.

Meer informatie, o.a. over sprekers en Learning Tracks, plus registratiemogelijkheid is te vinden op http://www.caux.iofc.org/en/2011-programme.

 
Hieronder kunt u de uitnodiging downloaden in pdf