donderdag, december 2, 2010

Je staat er niet zo vaak bij stil: dat ruim twintig jaar geleden de Berlijnse muur viel. Het leven en de geschiedenis gaan door. De kloof die dwars door Europa liep, lijkt alweer ver weg. Voor de mensen aan de andere kant was 1989 natuurlijk een enorme cesuur. Wat voor ons in het westen gewoon was, vrijheid, democratie en mensenrechten, was voor hen een enorme ontdekking, en uitdaging. Mensen in Oost-Europa vroegen zich af hoe ze hiermee om moesten gaan en mensen in het westen stelden zich de vraag of en hoe ze zouden kunnen helpen.
Al vrij snel na de omwenteling kwamen mensen van Initiatives of Change uit West-Europa in contact met mensen uit het oostelijk deel en zo ontstond het idee om een programma te ontwikkelen onder de naam Foundations for Freedom (F4F). Er kwam een hand-leiding over dit onderwerp en het waren met name mensen uit Nederland en Engeland die zich voor dat programma inzetten. Er werden zogenaamde ‘visiting courses’ en ‘changing courses’ gegeven. Ook vonden er regionale bijeenkomsten plaats van mensen die aan een cursus hadden deelgenomen. De deelnemers, meest jongeren, werden aangemoedigd te kijken naar hun eigen leven, hun land en welke positieve bijdrage ze zouden kunnen geven aan de ontwikkeling van de democratie en de vrijheid. De cursussen werden gegeven in Oekraïne, Polen, Roemenië, Letland, Moldavië, Servië en Rusland. Het is te begrijpen dat de financiering van die activiteiten niet of bijna niet te dragen was voor de deelnemers en dus werd er veel geld in West-Europa bijeen gebracht voor dat doel.

Er wordt gewerkt aan het toekomstige  F4F centrum in BaranivkaEr wordt gewerkt aan het toekomstige F4F centrum in Baranivka

De organisatie werd oorspronkelijk vanuit West-Europa gecoördineerd. Sinds kort is het zwaartepunt verplaatst van Engeland naar Oekraïne. In de hoofdstad Kiev beschikt men over een klein kantoor. Er zijn drie fulltime medewerkers en men heeft zich kunnen registreren als een internationale non-gouvernementele organisatie met een eigen bankrekening. Dat klinkt eenvoudig maar het heeft heel lang geduurd voordat het zo ver was. Als de aanvragers bereid waren geweest om gebruik te maken van steekpenningen om iets voor elkaar te krijgen, dan was het veel sneller gegaan maar de mensen van F4F wilden absoluut transparant en recht door zee zijn. Eerlijkheid en persoonlijke verantwoordelijkheid behoren tot de kern van de missie die F4F zich zelf stelt.

Hoe zien de medewerkers van F4F de toekomst? In een brief beginnen ze met te zeggen dat ze tot nu toe meer dan zeventig cursussen hebben gegeven aan meer dan 1500 jongeren in vijftien Midden- en Oost-Europese landen. Honderden van hen hebben deelgenomen aan de internationale conferenties van IC in Zwitserland en zijn actief betrokken bij de organisatie ervan, en van andere IC programma´s.

Recentelijk hebben ze nieuwe initiatieven gelanceerd: Oekraïense actie 2010: Wonden van het verleden genezen evenals een landelijke bewustwordingscampagne onder de naam Week van vertrouwen. Tot slot lijkt het erop dat een lang gekoesterde wens van F4F in vervulling gaat: het bouwen van een eenvoudig centrum in Baranivka, een plaatsje ten oosten van Kiev in Oekraïne dat gebruikt kan worden om cursussen te geven en dat meteen als een soort leefgemeenschap zal fungeren.

Ook al is men nu meer in staat om geld bijeen te brengen dan in een vroeger stadium (er wordt o.a. financiële steun gegeven door verschillende ambassades in Kiev en er komen kleine bijdragen van lokale mensen), toch is F4F nog steeds voor het grootste deel aangewezen op hulp van buitenaf. In Engeland zijn enkele regelmatige gevers en onze Nederlandse stichting geeft jaarlijks een bedrag van € 2.500,-. Het bestuur van de stichting is onder de indruk van het werk van F4F en ziet graag dat dat niet alleen in stand wordt gehouden maar dat het uitgebreid kan worden. Daarom wil ze aanmoedigen dat individuele personen een kleine bijdrage geven voor het werk van Foundations For Freedom. Wij hebben met F4F afgesproken dat bijdragen in Nederland overgemaakt kunnen worden naar de bankrekening van onze stichting die er voor zal zorgen dat het geld regelmatig wordt doorgestuurd naar Kiev.

De medewerkers van F4F hebben wat suggesties gedaan voor bijdragen:
€ 12,- dekt de maandelijkse kosten van kantoorbenodigdheden of internet.
€ 24,- dekt de kosten van het vrijwilligersprogramma.
€ 30,- is voldoende voor de maandelijkse gas, water en elektriciteitsrekening.
€ 36,- dekt de kosten van de nazorg voor een maand aan de deelnemers aan de cursussen.
€ 350,- is nodig voor het maandsalaris van één medewerker.

Wij doen een beroep op onze lezers om serieus te overwegen aan het eind van het jaar, misschien als een soort sinterklaas- of kerstgeschenk, te besluiten regelmatig een (klein) bedrag over te maken naar rekening 158481 t.n.v. Nederlandse Stichting Initiatives of Change o.v.v. Foundations for Freedom. Mocht u meer informatie willen hebben, neemt u dan contact op met de redactie van Ander Nieuws.

Johannes de Pous