woensdag, februari 23, 2011

In memoriam Adriana Lindeijer- van der Baan

Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Sinds 1981 weduwe van Evert Willem Lindeijer

Geboren: Roosendaal en Nispen, 24 maart 1916

Overleden: De Zweth, 2 februari 2011

‘Adrie Lindeijer-van der Baan was een moeder voor velen’, zei haar zoon Hans bij haar afscheidsdienst. Na de moeilijke oorlogsjaren in het kamp in Indonesië, nam ze de zorg op zich voor vier kinderen, die in dat kamp hun moeder, Nel Lindeijer, verloren hadden. Ze trouwde met de vader van de kinderen, nadat hij terug kwam uit het krijgsgevangenkamp in Japan. Samen kregen ze ook vier kinderen. Al die kinderen waren haar even lief.

Enkele van haar kinderen spraken tijdens de dienst.

Samen met de oudste zoon Wim uit het eerste huwelijk van haar man, heeft ze zich ingezet voor verzoening met Japan en een dialoog tussen Japanners, Indonesiërs en Nederlanders.

De Stuurgroep Dialoog Nederland- Japan blijft ook na haar heen gaan actief.

Fumi Hoshino, lid van deze stuurgroep, vertelde tijdens de dienst wat de ontmoeting met Adrie voor hem betekend heeft.

Zie ook: Dialoog Nederland- Japan

In 2000 gaf zij een interview over haar leven in het blad van IofC, Ander Nieuws. 

Het verhaal over Wim en Adrie Lindeijer is ook na te lezen in Reiken naar een nieuwe wereld, door Hennie de Pous-de Jonge.