donderdag, juli 14, 2011

In memoriam Bas Woltjer, echtgenoot van Joos Dorgelo

Geboren 27 april 1022 te Leiden
Overleden 27 juni 2011 te Rijsbergen

Op 4 juli werd een dankdienst voor hem gehouden in de aula van de begraafplaats Westduin te Den Haag.

Zijn oude vriend Aad Burger sprak enkele afscheidswoorden. Dominee Ineke de Feijter memoreerde in haar preek het veelbewogen leven van Bas Woltjer. De preek kunt u downloaden in pdf via deze link.

Afscheidswoorden van Aad Burger

Bas Woltjer en ik leerden elkaar kennen aan het eind van onze studententijd in 1950/51. Bas studeerde aan de Vrije Universiteit en was in die tijd rector van het studentencorps. Als lid van de Nederlandse Studentenraad kreeg hij een uitnodiging een conferentie bij te wonen in het internationale centrum van Morele Herbewapening (MH) in het Zwitserse Caux boven Montreux. In die tijd was zo’n bezoek aan Zwitserland nog iets heel bijzonders en ondanks een zeker wantrouwen ging Bas erheen. In die tijd studeerde ik als rechtenstudent net af in Leiden, maar ik was vanaf 1946 elke zomer in Caux geweest en met anderen – waarvan er nog twee personen naast mij vanmorgen hier aanwezig zijn – was ik onderdeel van het Leidse studententeam van MH.

In Caux overwon Bas zijn wantrouwen. Hij vond dat wat hij in Caux meemaakte een goede verbinding vormde tussen zijn praktische leven en zijn christelijk geloof. Toen hij terug in Nederland het contact met anderen die in dezelfde geest werkten, aanknoopte, leerde ik hem goed kennen. En vanaf 1951 hebben we de afgelopen 60 jaar op velerlei terrein samengewerkt, soms bijna dagelijks op het centrum van MH in Den Haag, soms minder frequent als we niet op dezelfde plaats woonden of werkten.

Het verschil in onze achtergrond was groot: Bas gereformeerd, ik hervormd; Bas van de Vrije Universiteit waar hij als lid van de familie Woltjer vanzelfsprekend heen ging, ik van de ‘heidense’ Universiteit Leiden; Bas AR en CDA, ik PvdA. Het heeft onze samenwerking en vriendschap nooit in de weg gezeten, eerder versterkt. Toen mijn vrouw Josiene en ik in de tachtiger jaren een gespreksgroep van MH, nu Initiatives of Change (IC), in ons huis in Utrecht begonnen - later kwamen we bij elkaar in het huis van mevrouw Peyra, ambassadeursvrouw met grote internationale ervaring - namen zijn vrouw Joos Dorgelo en hij daar jarenlang actief aan deel, met een grote inbreng van hen beiden. Een aantal deelnemers aan deze gespreksgroep zijn hier vandaag ook aanwezig.

Bas was een begaafd en geleerd man: theoloog, bibliotheekdeskundige, geestelijk verzorger, studentenpredikant te Delft en predikant in Brussel. Voor mij en vele anderen was Bas een groot vriend en medestrijder en een nederig en trouw discipel van zijn Heer.

Bas, dank je wel.