donderdag, mei 31, 2012

Grampari is een landbouw initiatief van Initiatives of Change in India. Met als basis het IC conferentiecentrum in Panchgani worden samenwerkingsverbanden uitgewerkt met groepen en dorpen in de omgeving. Het doel is om samen duurzame ontwikkelingen te bewerkstelligen op het gebied van water, landbouw, gezondheid en milieu. Focus is zelfredzaamheid, en niet liefdadigheid. De projecten worden uitgewerkt door de mensen zelf, aan de basis.

De afgelopen vijf maanden is er veel gebeurd. In het dorp Pachputwadi is eindelijk genoeg water – en het is veilig en schoon. In Taighat is een nieuwe water-tank geïnstalleerd die gevuld wordt met water uit een natuurlijke bron. In Abepuhri worden de laatste ontbrekende toiletten door de families zelf meegebouwd. Groepen vrouwen ontmoeten elkaar, steunen elkaar en betrekken steeds meer mensen erbij. En op de Grampari campus nemen steeds meer mensen deel aan de opleidingsprogramma’s die hen toerusten voor een praktisch beroep: naaister, kleermaker, reparateur van mobiele telefoons.

Er is een scholenprogramma waarin kin-deren leren om hun handen te wassen met een goedkope zeep wat kan helpen om kindersterfte met 40% terug te dringen.