zaterdag, mei 1, 1999

De JUBILEE 2000 campagne bepleit om de onbetaalbare schulden van de armste landen éénmalig kwijt te schelden. De vrijkomende gelden moeten besteed worden aan duurzame ontwikkeling en ten goede komen aan de allerarmsten.

Met het ophalen van 20 miljoen handtekeningen wil Jubilee 2000 de grootste handtekeningactie ter wereld worden. In juni zullen deze in Keulen aangeboden worden aan de regeringsleiders van de acht rijkste industrielanden (G8), die hierover gaan beslissen. Arme landen kunnen niet bankroet gaan, maar vallen in een economische afgrond. Er is een nieuw soort slavernij ontstaan.
Sinds in 1973 de OPEC-landen de olieprijs verhoogden, maakten ze veel winst en plaatsten ze hun petrodollars in Westerse banken. Sindsdien is de dollarrente gedaald en hebben de banken deze petrodollars snel uitgeleend aan derde-wereldlanden. Veel van het geld ging en gaat naar wapens en twijfelachtige projecten of verdwijnt op privé-rekeningen. Inmiddels is de dollarrente weer gestegen, verdienen de derdewereldlanden minder dan ooit met export, maar betalen ze meer dan ooit aan schuldenlast en import.
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank geven nieuwe leningen, en spreiding van terugbetaling, maar stellen stricte voorwaarden, de zogenaamde 'structurele aanpassings programma's' (SAP's). Doel is een arm land te stimuleren om, voor de afbetalingen, meer harde deviezen te verdienen door meer export en minder uitgaven en import. Een SAP is een terugbetalingsplan met voorwaarden die dodend zijn voor de gewone man.
Geen gezondheidszorg voor wie niet kan betalen. De kindersterfte stijgt opnieuw, en oude, 'uitgeroeide' ziekten duiken weer op. Geen school want het schoolgeld is te duur. Amper een kind op twee loopt lagere school in centraal Afrika, en de kinderarbeid stijgt. De koopkracht daalt, de prijzen stijgen, de munt devalueert, en alle import wordt duur (petroleum, geneesmiddelen). De werkloosheid stijgt en de kleine boer valt zonder land. Er is onvoldoende basisvoedsel voor de eigen bevolking. De stad verhongert en wordt afhankelijk van internationale voedselhulp. Kinshasa eet rijst uit...Taiwan.
Maar ook het westen merkt de gevolgen. Er ontstaat een stroom van mensen zonder papieren. Sinds de jaren '80 is in vele derdewereldlanden een ware vernietiging van het milieu ingezet. Roofbouw, om snel aan deviezen te geraken. En houtkap door multinationals op grote schaal, die kaprechten kochten in ruil voor een aflossing van schuld. Derdewereldlanden vormen een dalende afzetmarkt voor de Europese bedrijven, maar de toevloed van narcotica naar Europa groeit, veelal vanuit landen met hoge schuld.
Kwijtschelding van schuld is geen economisch waagstuk, zoals te vaak wordt aangenomen. Van een aantal leningen zijn de oorspronkelijke bedragen ondertussen al twee- of driemaal aan interesten terugbetaald. Banken schrijven onbetaalde schulden af als verlies, waardoor ze minder bedrijfsbelasting betalen, en er minder inkomsten zijn voor de gemeenschap. De belastingbetaler draait op voor dit verlies.
De beslissing voor kwijtschelding zal moeilijk worden voor de G8. Ze vraagt moed en vertrouwen. Met de petitie voor Jubilee 2000 kunnen we de actie ondersteunen.

Jan Vandewege

Uit: Ander Nieuws, mei/juni 1999.

Verdere informatie is te vinden op http://www.jubilee2000UK.org en op de website van Broederlijk Delen, de Vlaamse vastenactie: http://www.br-delen.ngonet.be. Daar kunt u ook de petitie ondertekenen.