woensdag, april 17, 2019

Eind maart organiseerde Initiatives of Change Engeland (IofC UK) het jaarlijkse fellowship weekend. Een weekend waarin het netwerk van Initiatives of Change bij elkaar komt om op de hoogte te blijven, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Bovendien is het een kans om je te verdiepen in het gedachtegoed van IofC. Elly Stigter nam deel en maakte kennis met het Engelse team en hun werkzaamheden.

Dr Muna Ismail van IofC UK | Fotograaf: Laura NobleVoorafgaand aan het weekend in Northhamptom, reis ik alvast naar Londen om kennis te maken met het Engelse kantoor daar, genaamd Greencoat Place. Elke donderdagochtend is er een teammeeting, waar mensen over de verschillende projecten vertellen. Een van hen is Dr Muna Ismail (zie foto rechts), programma manager van Refugees as Re-builders. Dit is een programma om vluchtelingen met een vaste verblijfsstatus te trainen om workshops te ontwikkelen en te geven in het land van herkomst en in hun huidige land van verblijf. De thema’s van de training zijn dialoog over sociale cohesie, ethisch leiderschap en duurzaam levensonderhoud.

Het programma draaide het afgelopen jaar als pilot en de eerste groep rondde eind april de training af. Een leerzame fase voor Ismail én de vluchtelingen. De volgende training staat al gepland. Het werven van nieuwe deelnemers is al begonnen en gaat via de huidige groep vluchtelingen en via vluchtelingenorganisaties. Ismail is meer dan bereid om deze opleiding ook internationaal binnen het IofC netwerk uit te rollen.
 

Wekelijkse vluchtelingen bijeenkomst

Aan het einde van de middag maak ik meteen kennis met een groep vluchtelingen uit Somalië, Ethiopië, Eritrea en Ghana. Wekelijks komen zij bij elkaar in het IofC centrum in Londen samen met Jim Baynard-Smith, Peter Riddell en Dr Muna Ismail van IofC. Deze wekelijkse bijeenkomsten vinden al meer dan 20 jaar plaats en zijn ontstaan toen contacten van IofC uit deze landen moesten vluchten. Toen zij in Engeland aankwamen, zochten zij steun en begeleiding bij IofC UK. De samenstelling van de groep deelnemers verandert, maar het delen van ervaringen en discussiëren over de situatie in hun land van herkomst blijft.

Het is een bijzondere groep deelnemers die wekelijks trouw naar Greencoat Place komt. Velen hebben intussen in Engeland een hoge positie en doen veel om de situatie in hun geboorteland te verbeteren. Diverse deelnemers hebben inmiddels verschillende trainingen gevolgd en zijn naar conferenties geweest internationale conferentiecentrum van IofC in Zwitserland. Drie van de deelnemers kom ik later tijdens het Fellowshipweekend opnieuw tegen.
 

Kernwaarden

Vrijdagavond komen alle IofC deelnemers voor het fellowshipweekend samen in een conferentiecentrum in Northampton. Zo’n 82 personen inclusief 7 kinderen zijn aanwezig, vanuit heel Engeland en ook een enkeling uit Denemarken, Noorwegen, Zwitserland, Letland en Nederland. Op de bovenstaande foto zie je de hele groep.

Het thema van dit weekend is: HULP, wat staat voor vier waarden die van oudsher een belangrijke rol spelen binnen IofC: eerlijkheid (Honesty), onzelfzuchtigheid (Unselfiness), liefde (Love) en zuiverheid (Purity). Deze waarden worden door verschillende deelnemers toegelicht, vaak met persoonlijke verhalen of voorbeelden vanuit een werksituatie.

Angela Starovoytova uit OekraïneDaarnaast waren er diverse workshops gedurende het weekend, waaronder ook Nonviolent Communication (in het Nederlands geweldloze communicatie), gegeven door Angela Starovoytova uit Oekraïne (op de foto links). Een erg interessante workshop waarin in één uur tijd de belangrijkste kenmerken over deze communicatievorm behandeld werden en hoe dit ook bij jezelf werkt. Iedereen reageert vanuit zijn overtuiging verschillend op een situatie. Voor een ander is deze overtuiging niet altijd meteen duidelijk. Hoe zorg je er dan voor dat je elkaar wel goed begrijpt?

Tijdens een andere workshop, over het toepassen van de kernwaarden in communicatie, realiseerden wij ons als deelnemers hoe belangrijk deze waarden zijn om goed te kunnen samenwerken en vooral om een gelijkwaardige en duurzame relatie op te bouwen.
 

Brexit

Ook bij de discussie over de Brexit kunnen deze waarden een belangrijke rol spelen, zo bleek tijdens het fellowshipweekend. Binnen IofC UK is Brexit een veelbesproken onderwerp. Voorafgaand aan het referendum hebben ze een roadshow door heel Engeland gehouden om belangstellenden te informeren over de voor- en nadelen van een vertrek uit de EU. De meningen over wel of niet blijven in de EU verdeelt niet allen het land in twee groepen. Ook veroorzaakt dit meer echtscheidingen en vervelende situaties binnen families.

Tijdens het fellowshipweekend werd dan ook het idee door iedereen gedeeld om straks na de Brexit weer een roadshow te organiseren om vergeving en verzoening te realiseren. Deze discussie leidde zelfs tot de vraag waarom vergeving niet ook een kernwaarde is van IofC. Volgens de meeste aanwezigen is vergeving een logisch vervolg van de vier kernwaarden. Daar ben ik het mee eens.

Voor mij was het weekend een ontzettend leerzame én leuke kennismaking met mensen van IofC UK én vooral ook met de kernwaarden van onze organisatie.

 


Elly Stigter

Foto's: Laura Noble, Caux Forum