woensdag, februari 14, 2018

Digna Hintzen							De oudste dochter van ir. Frits Philips, Digna Hintzen-Philips, geboren op 14 september 1930 te Bloemendaal, is na een lang en gezond leven op 7 februari 2018 in Den Haag overleden. Met haar man Peter Hintzen, overleden in 1996, was zij een leidende figuur in de beweging Morele Herbewapening, vanaf 2001 Initiatives of Change (IofC) geheten. Zij was onder meer bestuurslid van de betreffende stichting in Nederland.

Ze was ook redacteur van Nieuw Wereld Nieuws, de nieuwsbrief van Morele Herbewapening. Haar stukjes in dat blad werden zo goed gelezen, dat de beste daarvan samen met een aantal gedichten gebundeld zijn in het boekje ‘Een begaanbare weg’ (Den Haag, 1991). Ook redigeerde ze de biografie van Charlotte van Beuningen-Fentener van Vlissingen.

Op 15-jarige leeftijd nam haar vader haar mee naar een internationale conferentie van Morele Herbewapening in Caux, boven Montreux in Zwitserland. Deze beweging stelde, en stelt, zich ten doel een betere wereld te scheppen door verandering in mensen, beginnend bij jezelf. Digna Hintzen besloot al op die jonge leeftijd dat ze haar leven wilde wijden aan dit ideaal. Na haar eindexamen besloot ze het avontuur op te zoeken en deel te worden van ongeveer drieduizend internationale vrijwilligers, die in vele landen over de wereld werkten.

In de naoorlogse wereld ijverde ze voor een geest van verzoening en bruggen bouwen. Ze werkte vanaf 1949 in Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten van Amerika en Zuid-Afrika. Van 1953 tot 1957 werkte ze in Argentinië, waar ze vloeiend Spaans heeft geleerd.

In 1963 trouwde ze met Peter Hintzen, die ook ervoor gekozen had zijn leven aan dit doel te wijden. Samen raakten ze vanaf 1965 betrokken bij Colombia en kregen een diepe band met dat land en zijn mensen. Gedurende meer dan 50 jaar brachten ze jaarlijkse bezoeken, en mobiliseerden vele mensen in Colombia. In Nederland waren ze beiden grote pleitbezorgers voor een beter begrip voor de problematiek van Colombia – en de oplossing daarvan. Beiden kregen ze een hoge onderscheiding in de Orde van Nationale Verdienste van Colombia.

Als paar vervulden Digna en Peter een centrale rol in het werk voor Morele Herbewapening. Zowel in Nederland als in het Zwitserse conferentiecentrum in Caux waren ze katalysatoren die groepen met verschillende achtergronden bij elkaar brachten ter verzoening.

Het overlijden van Digna lokt veel reacties uit, waarin de mate waarin ze anderen inspireerde, haar toewijding aan haar idealen en haar rotsvaste geloof in een betere wereld de boventoon voeren. Ze was een zeer opmerkelijk mens, die door velen gemist zal worden.

Digna Hintzen-Philips laat twee zoons en tien kleinkinderen achter. Haar afscheid wordt gehouden met familie en vrienden op 16 februari in Wassenaar.