dinsdag, november 4, 2014

Initiatives of Change in negen punten

Als een internationale gemeenschap die open staat voor mensen van alle culturen, nationaliteiten, godsdiensten en levensovertuigingen geloven wij dat…

* in dit tijdperk van globalisering, het individu een positieve verandering in de maatschappij teweeg kan brengen.

* in dit tijdperk van overvloedige informatie naast ontstellende menselijke nood het luisteren in stilte naar God, naar de innerlijke stem, of naar het geweten – een onmisbare bron is van wijsheid en inzicht, die vrij maakt en richting geeft.

* in dit tijdperk van stress en oppervlakkig leven persoonlijke en wereldwijde verandering begint met het verdiepen van inzicht in onszelf.

* in een sfeer van moreel relativisme onveranderlijke waarden van eerlijkheid, zuiverheid, onzelfzuchtigheid en liefde een normatief kader bieden waarbinnen we ons eigen en ons gezamenlijke gedrag kunnen toetsen.

* in deze tijd waarin winst en succes het belangrijkste doel lijken te zijn oprechte zorg voor elkaar de basis is van elke poging een blijvende verandering in de maatschappij teweeg te brengen.

* in deze tijd van spanningen tussen bevolkingsgroepen alle mensen als gelijkwaardig gezien moeten worden: ieder heeft een verhaal te vertellen en een rol te vervullen.

* in deze tijd waarin haat en wrok een vicieuze cirkel vormen de erkenning van gemaakte fouten, herstel en vergeving middelen zijn die de menselijke geest bevrijden en de wonden uit het verleden kunnen helen.

* in een samenleving war mensen geneigd zijn elkaar de schuld te geven eerlijke gesprekken en het accepteren van de eigen verantwoordelijkheid mensen kunnen verenigen om samen te werken over oude breuklijnen heen.

* in een wereld die gekenmerkt wordt door verdeeldheid en eigenbelang kernen van toegewijde mensen model kunnen staan voor een rechtvaardiger en mensvriendelijker samenleving.

Maart 2001, Richmond, VS