maandag, april 24, 2017

Hoe leef je samen met verschillende identiteiten en geloven in één stad? Dr. Packiam Samuel, directeur van het Indiase Henry Martyn Institute voor interreligieuze relaties ging op 20 april hierover in gesprek met Willem Jansen, werkzaam bij Initiatives of Change en studentenpredikant in Den Haag. Onder leiding van dominee Karl van Klaveren van de Haagse Houtrustkerk wisselden de twee sprekers ervaringen uit vanuit hun eigen steden: het Indiase Hyderabad (ruim 6,5 miljoen inwoners) en het Nederlandse Den Haag. De avond vond plaats in het centrum van Initiatives of Change in Den Haag.

Rebellen

Dr Packiam Samuel‘In India zijn veel armen en veel geloven,’ vat Samuel tijdens de avond de context in Hyderabad samen voor een twintigtal luisteraars. ‘In plaats van kritiek te hebben op dat er zoveel geloven zijn, proberen we met ons instituut de diversiteit te vieren. In iedereen is het goddelijke te vinden.’

Samuel, zelf een Anglicaanse priester, is sinds 2013 directeur van het Henry Martyn Institute, waar hindoes, moslims en christenen werken. Het centrum doet onderzoek naar interreligieuze relaties en ontwikkelt daarnaast praktische programma’s voor dialoog en ontmoeting. Ook bieden ze cursussen aan voor buitenlanders, om hun expertise vanuit een multireligieuze samenleving te delen.  

Gevraagd naar zijn persoonlijke overtuiging om dit werk te gaan doen, noemt Samuel de grote armoede in India. Religie ziet hij als een manier om verandering te brengen in dit systeem. ‘Boeddha, Jezus en Mohammed, het waren allen rebellen tegen het systeem.’ Want het echte probleem is volgens Samuel niet de interreligieuze spanningen, maar het kaste-systeem en de grote ongelijkheid. En een gebrek aan ware spiritualiteit, een houding waarin het geloof en de bijbehorende waarden echt worden geleefd.

Diapraxis

Elke religie is anders, zegt hij, en dat moet je erkennen en zichtbaar maken. Het is belangrijk dat je niet gescheiden van elkaar leeft, maar elkaar ook ontmoet. Deze ontmoetingen probeert het Henry Marty Institute te faciliteren via verschillende programma’s. Maar uiteindelijk zou je willen dat mensen elkaar ‘per ongeluk’ ontmoeten, zegt Samuel. Geen geforceerd samen komen, maar een samen leven waar je elkaar automatisch tegen komt.

Avond Building Bridges - 20 april 2017Ook Willem Jansen benadrukt het belang van elkaar ontmoeten, van niet in gescheiden bubbels leven. ‘Met de sterke rol van sociale media tegenwoordig wordt die uitdaging alleen maar groter. Het is heel makkelijk om in je eigen bubbel te leven, waar je alleen maar leest en hoort wat je wil horen.’

Maar bij ontmoeting moet het niet alleen om praten gaan, is zijn ervaring. ‘We moeten van dialoog naar diapraxis. Niet praten, maar samen dingen ondernemen.’ Als voorbeeld noemt hij het mapping-project in Den Haag, waarbij mensen van verschillende achtergrond samen hun omgeving in kaart brengen. ‘We zijn al zo lang bezig met woorden uitwisselen. Ik vind het belangrijk om het praktisch te bekijken. Wat kan je samen doen? En dan komt de spiritualiteit vanzelf.’

Stilte

Volgens Samuel is het ook belangrijk om bij conflicten, interreligieus of anderszins, niet alleen te focussen op de slachtoffers. ‘Het gaat altijd over de slachtoffers, hoe ze er mee om moeten gaan, hoe ze zich moeten aanpassen. Maar we moeten kijken naar de veroorzakers van conflicten. Wie hebben er baat bij? Grote bedrijven en machthebbers profiteren van conflict, en wie pakt hen aan?’

Na alle woorden over dialoog eindigt de avond op verzoek van een van de aanwezigen met een moment stilte. Ook een manier om nader tot elkaar te komen, merkte een deelnemer na afloop op: ‘In die stilte waren alle aanwezigen, met alle verschillende achtergronden en leeftijden, verbonden.’