woensdag, maart 25, 2020

Bruggen van vertrouwen bouwen. Dat is het motto dat al jaren bovenaan de openingspagina van onze website staat. Het is niet zozeer een doelstelling als wel de manier waarop IofC wereldwijd wil werken aan verandering, op allerlei terreinen.

September vorig jaar heeft Initiatives of Change International, de overkoepelende organisatie waarvan ook de Nederlandse Stichting lid is, een internationaal Trustbuilding Programma opgezet. Door meer bewust gebruik te maken van elkaars expertise en kracht kun je misschien beter je doelstellingen bereiken. Dat heeft ze gedaan in samenwerking met het Fetzer Instituut in de VS, een instelling met gelijksoortige doelstellingen. Het Fetzer Instituut brengt zowel kennis als financiën in.

Er is gekozen voor een pilot in drie landen om te kijken hoe het idee van een speciaal Trustbuilding Programma in de praktijk uitpakt. In Canada, Frankrijk en Kenia zijn teams gevormd die inspelen op specifieke behoeften van hun land. In Canada concentreert men zich op het Frans sprekende deel van het land. Mensen uit allerlei delen van de samenleving worden bijeengebracht, vertegenwoordigers van de mensenrechten sector, de kunstwereld, de oorspronkelijke bewoners, immigranten, activisten en mensen uit de academische wereld, mensen die elkaar normaal gesproken niet tegenkomen.

In Frankrijk concentreert het programma zich op scholen in achterstandswijken tegen de achtergrond van het wantrouwen dat er is tussen jongeren, politie, lokale overheid en leerkrachten. Er worden workshops en lessen gegeven waar gekeken wordt naar de sociale en culturele scheidslijnen, wat die voor gevolgen hebben en wat je kunt doen om die te slechten. Op die manier hoopt men dat de verleiding die jongeren kennen om zich af te zonderen van de samenleving en te radicaliseren, kleiner wordt.

In Kenia richt men zich met name op de verhouding tussen moslims en christenen. Er is over en weer angst en wantrouwen en door sociale cohesie te bevorderen hoopt men gewelddadig extremisme tegen te kunnen gaan. Dit werk van het Keniaanse team vindt vooral plaats in de kustplaatsen Mombasa en Garissa. Vorige maand vond in Garissa een zogenoemde ‘wandeling door het verleden’ plaats, ter herdenking van de 148 studenten die in 2015 door terroristen op beestachtige wijze zijn vermoord.

Dan Mugera, project manager van het Trustbuilding Programma in Kenia zei: ‘De wandeling voerde langs de lokalen en studentenhuizen waar de moorden plaats vonden. We beëindigden de wandeling staande in een cirkel terwijl de deelnemers en de staf beloofden vast te houden aan hun besluit om te blijven werken aan vertrouwen tussen de verschillende geloven. Het gaat verder dan vreedzaam naast elkaar leven, het gaat erom elkaar echt te durven vertrouwen.’

De teams in de drie genoemde landen krijgen ondersteuning vanuit het internationale netwerk van IofC: door middel van workshops krijgen ze training in Trustbuilding en ze worden financieel geholpen. Het land dient zelf ook geld bijeen te brengen. Na een jaar wordt geëvalueerd hoe het programma is verlopen. De aanpak kan worden veranderd en verbeterd zodat het de komende jaren door kan gaan. Andere landen kunnen besluiten ook mee te doen aan het programma.

Johannes de Pous