dinsdag, september 8, 2015

Uitgebreide jaarvergadering Initiatives of Change

De jaarvergadering van de internationale vereniging van Initiatives of Change (IC) vindt doorgaans plaats tijdens de zomerconferenties in Caux. In zo’n anderhalve dag worden de financiën en andere zakelijke onderwerpen afgehandeld.

IofC International president Omnia MarzoukMaar iedere drie jaar wordt er een week voor uitgetrokken, worden meer vertegenwoordigers van het netwerk uitgenodigd en is er tijd om ons functioneren, individueel en collectief, meer diepgaand onder de loep te nemen. Internationaal voorzitter Omnia Marzouk zette hiervoor  dit jaar de toon in een tot nadenken stemmende openingsrede.

De ruim honderd mensen die 35 landen en een groot aantal projecten vertegenwoordigden brachten een schat aan ervaring en inzicht mee. We kunnen weliswaar altijd via de moderne media, de internationale website van Initiatives of Change en de interne website - de xChange - communiceren en ons nieuws delen. Toch heb je vaak geen idee hoe het is in andere landen. Het bemoedigende van de bijeenkomst was dat je ontdekt dat er zoveel hoopvols gebeurt, zelfs in de meest moeilijke omstandigheden.

Goed nieuws

Iedere ochtend kwamen we bij elkaar in een kleine vaste groep om de gedachten en inzichten uit onze persoonlijke reflectie tijd te delen met elkaar. De groepen waren zo samengesteld dat in elk ervan alle continenten vertegenwoordigd waren.

Na het ontbijt vertelden plenair twee mensen een persoonlijk verhaal van, zoals dat genoemd werd, ‘verandering en hoop’. Zoals het verhaal van een jonge Indiër over het project in het oosten van India, waar in dorpen mensen afraakten van de alcohol en voedsel gingen produceren.

Of van de initiator van de CATS conferenties over waar hij zijn motivatie vandaan haalt. Of van een jongere en oudere deelnemer uit Australië over wat ze als IC team gedaan hebben om verdeeldheid aan te pakken en de generatiekloof te overbruggen. Een moedige vrouw uit Syrië die met vrouwen in het geheim peace-cicles organiseert en daarbij geholpen wordt door het IC team uit Libanon.

Er is zoveel positief nieuws dat nooit de kranten haalt en vaak ook niet de eigen media. Een stimulans voor de aanwezigen om vaker ons nieuws te delen. Internationaal webmaster Barbara Down nodigde iedereen daartoe hartelijk uit en vooral ook om lid te worden van de interne website xChange en je op te geven om alerts te ontvangen.

Samenwerking

general assemblyEen belangrijk aspect was het contact in de wandelgangen en tijdens de maaltijden. Dan hoor je van elkaar hoe het echt gaat in de verschillende landen. En dan blijkt ook dat we, ook al mogen de culturen nog zo verschillend zijn, veel gemeen hebben. Bijvoorbeeld dat Initiatives of Change in beginsel een vrijwilligersorganisatie is. Alleen blijkt in de praktijk dat je ook mensen nodig hebt die van dit werk een dagtaak maken en meestentijds moeten die mensen wel een salaris krijgen. Hoe ga je om met de verhouding tussen gesalarieerden en vrijwilligers? Hoe zorg je ervoor dat wij zowel in het werkveld en in de besturen onze eigen principes in praktijk brengen?

Dit betekent ook een goede relatie tussen bestuur, medewerkers en netwerk bevorderen. In feite zijn allen lid van het netwerk en zijn allen gehouden aan de beginselen van Initiatives of Change. Maar stel dat er iets mis gaat: hoe hou je elkaar daaraan? En over de noodzaak verantwoordelijkheden over te dragen aan jongere generaties: hoe doe je dat op een goede manier?

Het Australische team, door schade en schande wijs geworden, deelde een leidraad voor samenwerking, die onder andere door ons in Nederland in dank is overgenomen

Iets anders waarover we van elkaar kunnen leren is de samenwerking met andere organisaties. Steeds meer werken de programma’s van IC in partnerschap met anderen. We kunnen van elkaar leren èn van ‘onze man’ in Genève, Rainer Gude.

Gude is sinds 2011 vertegenwoordiger van Initatives of Change bij de VN en andere internationale organisaties. Zijn taak is het faciliteren en stimuleren van partnerschappen. Tijdens de internationale jaarvergadering vertelde hij erover en gaf hij ook een workshop met veel bruikbare tips.

Vaak is IC de bemiddelaar tussen partners, een soort partnerschapsmakelaar. We hebben niet altijd zelf de expertise in huis, maar we weten wel hoe we vertrouwen kunnen kweken tussen mensen en groepen. Het staat ieder vrij Gude rechtstreeks te benaderen voor advies

Terug en vooruit blikken 

De vergadering boog zich over de mogelijkheid het lidmaatschap van de internationale vereniging uit te breiden. Tot nu toe kunnen alleen officieel geregistreerde stichtingen of verenigingen lid zijn. Voor sommige landen is het niet simpel om geregistreerd te worden. In onze groep was de vertegenwoordiger van Congo die dit uitlegde.

General Assembly 2015IC Congo kan zich alleen laten registreren als ze steekpenningen betaalt. Maar dit druist in tegen de kern van waar ze voor staat. Dan maar niet registreren en zichzelf recht in de ogen kunnen blijven kijken. Een commissie gaat onderzoeken of er een mogelijkheid is landen als deze wel lid te kunnen laten worden.

Andere commissies gaan op zoek naar namen voor de opvolging van voorzitter Omnia Marzouk en voor nieuwe leden van het internationale bestuur (International Council).

Er werd teruggeblikt op het drie jaar geleden tijdens de vorige uitgebreide jaarvergadering genomen besluit om een speciale gezamenlijke actie voor vrede en verzoening te starten in Zuid-Soedan. Deze, gedeeltelijk door het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierde actie, leek te zijn mislukt door de oplaaiende burgeroorlog aldaar.

Maar dat bleek toch niet helemaal het geval. Aanwezig in Caux was Rob Lancaster, die samen met onder andere Nyok Gor en David Vincent uit de Zuid-Soedanese diaspora, honderden ‘Peace Mobilizers’ heeft getraind  in dit jonge land. Hij vertelde de vergadering over de acties daar. Negen mensen uit vijf landen vormen samen de Zuid-Soedan Steun Groep, die nauw betrokken blijft bij het vredesproces en contacten onderhoudt met beide zijden van het conflict. De International Council blijft het programma begeleiden en er zijn nieuwe trainingen gepland.   

Hennie de Pous-de Jonge