dinsdag, februari 16, 2021

Update actie Libanon

Eind vorig jaar heeft onze stichting een actie gehouden om geld bijeen te brengen voor een nieuw centrum van IofC in Libanon. Het centrum heeft tot doel om bruggen te slaan tussen de vele facties in een verscheurd land. Die actie heeft bijna twee duizend euro opgebracht. Binnenkort zal dat bedrag naar Beiroet worden overgemaakt tegelijk met een bedrag van duizend euro dat door een kerkelijke gemeente in Amsterdam bij elkaar is gebracht.

Wadiaa Khoury, initiatiefneemster van het nieuwe centrum, heeft ons recent laten weten dat er voldoende geld is om de eerste fase van het project te beginnen. Voor die fase is 15.000 dollar nodig.  Het hele project kost 25.000 dollar. Het nieuwe centrum komt in het appartementen complex waar Wadiaa zelf woont. De infrastructuur is er en het gaat vooral om het verbouwen en inrichten van de ruimtes.

Wadiaa Khoury, initiatiefneemster van het nieuwe IofC centrum in LibanonWadiaa is docent onderwijskunde aan verschillende universiteiten in Beiroet en zij wil zich met haar centrum vooral, maar niet uitsluitend, richten op de onderwijswereld. Zij heeft een groepje collega docenten met wie ze al een tijdje een wat zij noemt kring van vertrouwen heeft. Die collega’s komen uit alle delen van Libanon en uit verschillende religieuze milieus. Samen volgen zij trainingen om zich voor te bereiden. Daarvoor wordt o.a. gebruikt gemaakt van films die door IofC zijn geproduceerd en die een mooie uitgangsbasis vormen voor gesprekken over zaken als vredesopbouw en verzoening.  Behalve docenten doen ook jongeren mee die al langer betrokken zijn bij IofC in Libanon. De films worden vijf achtereenvolgende zaterdagen vertoond, gevolgd door een discussie. Iedere zondagavond komt het team bij elkaar voor training. Het is de bedoeling dat ze vanaf eind maart met hun trainingsprogramma naar scholen gaan.

Wordt vervolgd. 

Johannes de Pous